Sabırla pişirilen meyveler nelerdir?

Tokat’tan Nuri Kapusuz: “Sabır nedir? Zihnimde tam oturtamadım. Şekva etmemek midir? Dayanma gücü müdür? Beklemek midir?” TESADÜFEN ZAFER GELMEZ    Sabır, Allah’ın kuluyla beraber olmak için istediği temel bir ahlâkî kemaldir. Allah’ın, insanın ruhuna koyduğu azim, umut, şevk, engelleri aşma ve hedefe ulaşma gücüdür. “Allah sabredenlerle beraberdir.” 1 Âyetine mazhariyettir.

Devamı

Zihinler, neden enelerin etrafında döner?

Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: “Esefa! Gaye-i hayalden tenasi veya nisyan olmakla ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âli bütün vuzuhuyla meydana atılmıştır.” (Sünûhat, 92) Ene’lere dönen zihinlerin etrafında gezdiği meseleler nelerdir?” ENE’NİN HAZLARI   Gayesi olan insan için öncelik gayesidir. Ene’nin keyfi gayeden sonra gelir. Böyle ene kendisini gaye

Devamı

Hastalığı hafifletmenin yolu

İstanbul’dan Hamdi Gocek: 1) “Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: ‘Rabbim! Hakkımda hayat hayırlı ise yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al.” (Buhari, Merda, 19) şeklinde bir hadis mevcut mudur? Eğer varsa Üstadın kendisine yapılan zulümlere ve verilen

Devamı