İbâdetin fayda ve hikmetleri nelerdir?

Eskişehir’den okuyucumuz: “İbâdet fayda ve hikmetleri nelerdir? Dünya saadetine de faydası var mıdır?”   İbâdet kul ile Allah arasında pek yüksek bir bağ, çok şerefli bir nisbet ve pek yüce bir râbıtadır. Bununla berâber, her bir ibâdette sayısız faydaların bulunduğu da muhakkaktır. Çünkü ibâdetler, doğrudan Allah’ın emriyle sâbit olmuşlardır. Allah’ın

Devamı