İbâdetin fayda ve hikmetleri nelerdir?

Eskişehir’den okuyucumuz: “İbâdet fayda ve hikmetleri nelerdir? Dünya saadetine de faydası var mıdır?”   İbâdet kul ile Allah arasında pek yüksek bir bağ, çok şerefli bir nisbet ve pek yüce bir râbıtadır. Bununla berâber, her bir ibâdette sayısız faydaların bulunduğu da muhakkaktır. Çünkü ibâdetler, doğrudan Allah’ın emriyle sâbit olmuşlardır. Allah’ın

Devamı

Allah bizden neden ibadet istiyor?

AC“981 rumuzuyla soran okuyucumuz: “Allah kimseye muhtaç değildir. Âmenna. O zaman bizim yaptığımız ibadete de ihtiyacı yoktur. Peki, bunu bizden neden istiyor? İnsan belli bir noktadan sonra bu ve buna benzer birçok soru ister istemez soruyor. Bunun hikmetli bir açıklaması var mıdır?”   Allah hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç

Devamı