Ad Koymak, Dini Nikah ve Mehir

Niğde’den Sadi Aydın: “Bir arkadaşın üç sorusu var: “1- Adı ezan okunarak konmamış. 2- Vaktiyle dini nikâh yaptırılmamış, 3- Nikâhta mehir gündeme getirilmemiş. Bunların telafisi var mıdır?” 1- Kişinin, kendi adının ezan okunarak konmadığını iddia etmesi sağlıklı bir iddia değildir. Bu bilgi zanna dayalı bir bilgi olabilir. Bu konuda eğer

Devamı

Önemli bir kadın hakkı: Mehir

Hasan Bey: “Günümüz Türkiye’sinde, boşanan kadınlara mahkemelerce belirlenen nafaka, İslâm’ın emri olan mehiri karşılar mı? Zira boşanan bir erkek, hem mehir, hem de nafaka ödemek mecburiyetinde kalmaktadır.” Mehir, nikâh akdi sebebiyle erkeğin karısına ödemekle yükümlü olduğu nikâh bedelidir. Nikâhı yapılan kadın için mehir bir hak; nikâh eden erkek için ise

Devamı

Alacakların zekâtı

Alanya’dan Remzi ÇETİN: “Alacakların zekâtı nasıl hesaplanır?” İçinde bulunduğumuz mübârek ayda mânen itminân olmuş ve ibâdetin onur ve izzetini doyasıya tatmış olmaklığın verdiği derin bir huzû ve huşû ile ve saygın bir haysiyet ile zekât emrine muhâtap olanlara, Allah’ın verdiği maldan Allah’ın emri mûcibince infâk etmek isteyenlere, malını en küçük

Devamı

Kurban bayraminda nikahlanan kurban kesmesi gerekir mi

“Dîni nikâhımı geçen Kurban Bayramının 2. günü akşamı kıydım. Mehir 114 gram altın kararlaştırıldı. Geçen bayram kurban kesmem gerekir miydi? Gerekir idiyse, kesmediğim için şimdi yapmam gereken bir şey var mı?”   Seksen beş gramdan fazla altına veya değerine, Kurban Bayramının üçüncü gününe kadar sahip olanlara kurban düşüyor. Kesilmediğinde, vâcip

Devamı

Evlilikte iki eşit hak: Mehir ve boşanma

İzmir/Bornova’dan Dr. Mehmet Fırat: “Boşama hususunda kocanın ve kadının hak ve yetkileri nelerdir? Boşanmak istemeyen bir kadın için, kocanın veya mahkemenin boşama yetkileri nereye kadardır?”Şırnak/Cizre’den bir okuyucumuz: “Bir karı-koca, sırf formaliteden, Almanya’ya gitmek için mahkemede usûlen boşansa, gerçekte evli sayılırlar mı?” Kur’ân’a göre, evlilikte “mehir” ve “boşama”, terâzinin iki kefesi

Devamı

Mehir farz mıdır, sünnet midir?

Hüseyin Görmenoğlu: “Mehir farz mıdır, sünnet midir?” Kur’ân, “Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin”1 buyurur. Bir diğer âyette: “Kadınların nikâhına, halinize uygun bir mehir karşılığında talip olmanız size helâl kılındı”2 buyurur. Görülüyor ki Kur’ân, mehri kadının özlük hakkı olarak görüyor ve teşvik ediyor. Mehir, Kur’ân’ın teşviki olan bir meseledir

Devamı

Ayrılık durumunda mehir geri verilir mi?

“Ben beş aydır nişanlıyım. Bir iftiraya uğradım. Nişanlım ayrılmak istiyor. Bana takılan ziynetleri geri vermem gerekir mi? Nikâhım kıyılmadı.” “Nişanlımdan ayrıldım. Bende kabahat yoktu. Beni sohbetlerden alı koymayacağına söz verdiği halde, sözünde durmadığı ve beni derslerden alı koyduğu için ayrıldım. Bakara Sûresinin 237. âyetine göre benim mehir bakımından durumum nedir?

Devamı