Eşsiz bir tecellî: Yaratılış

 Tahsin Bey: “Kün feyekûn gerçeği ile Allah’ın kâinatı altı günde yaratması meselesi birbiri ile çelişmiyor mu? İnsan yaratılan bir şeyi neden kopya edemiyor?” İRADE DE, HİKMET DE, EMİR DE ALLAH’A AİTTİR Allah hem Hakim’dir, hem Kadir’dir, hem Mürid’dir. Sınırsız hikmet sahibidir, sınırsız kudret sahibidir, sınırsız irade ve emir sahibidir. Kudretine

Devamı

Kudrette ve hilkatte sınırsızlık

Kocaeli/Kandıra’dan Tahsin Yılmaz: “Şu sorular bir arkadaştan geldi. Topluca bir cevap verilebilir mi: 1- Kün feyekûn gerçeği ile Allah’ın kâinatı altı günde yaratması meselesi birbiri ile çelişmiyor mu? 2- Allah insanın burnunu yaratırken zorlanmış mı? 3- Kur’ân’da Allah neden ‘biz’ diyor? Bu tevhid inancına zıt değil mi? 4- Cinler ateşten

Devamı