İsm-i Cevâd’ın ihsan ve iktisat sırları

 SLM rumuzlu okuyucumuz: “Risale-i Nur’da Cevad ismini açıklar mısınız?” Cevşen’de İsm-i Cevad Cevşenü’l-Kebir’de geçen Allah’ın güzel ve eşsiz esmasından birisi Cevâd ism-i şerifidir. Cevşen’de bu güzel isim üç yerde “Zü’l-Cûd” (Sonsuz cömertlik sahibi) biçimiyle geçiyor. Bir cümlede ise: “Ya ecvedü min külli cevad” (ey cömertlerin en cömerdi) şekliyle geçiyor. Bu

Devamı