Hazret-i Âdem’e öğretilen şey ne idi?

Kocaeli’nden Deniz Koçyiğit: “Âdem Aleyhisselam’a öğretilen eşyanın isimleri mi idi? Bütün diller öğretildi mi? Yoksa diller sonradan mı yaratıldı?” KÂİNATIN MEYVESİ OLARAK İNSAN   Akıl, fikir, şuur, irade ve nefis sahibi cismanî bir varlık olan insan kâinatın bir meyvesi olarak yaratılmıştır. Yalnız aklî melekeleri yönüyle meleklere; hem aklî, hem celâlî, hem

Devamı

Kadınlarla istişare yapılmaz mı?

İstanbul’dan Hanım okuyucumuz: “Kadınla istişare et. Söylediğinin tersini uygula’ sözü hadis midir? Bu hükmün aslî kaynaklarımızda yeri var mıdır? Bu sözün doğruluk derecesi nedir?” ÇELİŞKİLİ VE TUTARSIZ Bu, kendi içinde çelişen tutarsız bir sözdür. Dinin hiçbir disiplini ile açıklanma imkânı olmadığı gibi, esasen dinî disiplinlere de aykırıdır. Meselâ dürüstlüğe aykırıdır.

Devamı

Hz. Adem (as) cennetten niçin çıkarıldı?

Yiğit Bey: “1- Hz. Âdem’e yasaklanan Cennet meyvesinin içeriği nedir? Bu yasak Hz. Âdemle Havva’nın cinsel anlamda birlikte olmaları mıdır? Cennet madem helal dairesinde bir mükâfat yeridir. Yasak neden var? 2- Emanet dağlara teklif edilmiş ve dağlar kabul etmemişler. Dağlar bu emanetin ne olduğunu biliyorlar mıydı? İnsanoğlu ise onu kabul

Devamı

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.   Bu nuru, bizzat Cenâb-ı Hak Melaikeleri muhatap almak, onları iradelerinde muhtar kılmak suretiyle âleme ilân etti. Hiç ihtiyacı olmadığı halde ve sırf hürriyet-i şer’iyeyi insanlığın hamuruna koymak hikmetiyle Melaikelere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.”

Devamı

Cennetten çıkarılma ve emaneti yüklenme

Ankara’dan Yiğit Kahraman: “1- Hz. Âdem’e yasaklanan Cennet meyvesinin içeriği nedir? Bu yasak Hz. Âdem’le Havva’nın birlikte olmaları (zina) mıdır? Cennet madem helâl dairesinde bir mükâfat yeridir. Yasak neden var? 2- Emanet dağlara teklif edilmiş ve dağlar kabul etmemişler. Dağlar bu emanetin ne olduğunu biliyorlar mıydı? İnsanoğlu ise onu kabul

Devamı

Irklar ve renkler nasıl meydana geldi?

Gürcan Bey: “1- İnsanlığın babası olarak bir Âdem mi var, yoksa Âdemler mi söz konusu? Hazret-i Âdem’den (as) sonra başka bir soydan da insan yaratıldı mı? Zenci ırkları nereden geliyor? 2- Hazret-i Âdem’in çocukları nasıl evlendiler? Kardeş değiller miydi?” 1- Kur’ân insanlığın atası olarak Hazret-i Âdem’in (as) yaratıldığını bildirir. Hazret-i

Devamı

Mahşerde Peygamber Efendimiz (asm)

İstanbul’dan okuyucumuz: “Mahşerde Resûl-i Ekrem Efendimizin (asm) şefaati nasıl olacaktır?”   Allah Resûlü (asm) geçmişte getirdiği din ve hidayetle, gelecekte ise İnşallah şefaatiyle hadsiz şefkatini üzerimizde göreceğimiz bir Allah elçisidir. Onun (asm) Sünnet-i Seniyyesi bunun için önemlidir. Her sünnetinin bizi onun (asm) şefaatine bir adım daha yaklaştırdığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Allah

Devamı