Bediüzzaman’ı kutsallaştırıyor muyuz?

Melih Can Daşdelen: “Risale-i Nur veya Bediüzzaman ile ilgili itiraz vuku bulduğunda usûlünce gereğini açıklamaya çalışıyoruz. Şöyle bir tepki geliyor: Siz Bediüzzaman’ı kutsallaştırıyorsunuz. Hiç hata yapmayacağını iddia ediyorsunuz. Bediüzzaman ne söylese haktır diyorsunuz. Bunlara cevap nasıl olmalı?” KİMSE MİHENGE VURMUYOR İnsanlar ezbercidirler. Ezberden düşünüyorlar, ezberden konuşuyorlar. Muhakeme, tahkik, ölçüp tartma,

Devamı

Titrenecek bir hukuk: Anne-baba hukuku

 Mersin’den Habibe Yıldırım: “Anne-baba hukukunu gözetmemenin neticeleri nelerdir?” ANNE-BABA HUKUKUNDAN KORKMAK LÂZIM! Kur’ân’ın taraf olduğu konulardan birisi, anne baba hukukudur. Bu açıdan anne baba hukukundan korkmak lâzım! Kur’ân meseleyi hassas cümlelerle ele alıyor:  “…Onlara sakın ‘Öf!’ bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger!”1

Devamı

Hurmet-i musahara ve evlilik engelleri

Bursa’dan okuyucumuz: “Hurmet-i musahara meselesini açıklar mısınız?” Hurmet, evlenme haramlığı demektir. “Mahrem” sözcüğü, evlenme haramlığı kapsamındaki kişileri ifade ediyor. Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Mahremlerin simaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşrûayı ihsas ettiği cihetle, nefsî, şehvanî temâyülâtı kırar.”  1 “Namahrem” de, mahrem olmayanlar, yani kendisiyle evlenilmesi haram olmayanlar demektir. Hurmet-i

Devamı

Müfritane irtibat üzerine

Mine Hanım: “Müfritane irtibat nedir? Ne kazandırır? Ölçüsü ne olmalıdır?”   Müfritane irtibat, iman ve hizmet ehlinin birbirleri arasında sırf Allah için kurmaları gereken bağdır ve köprüdür. Îman ehline uzatılan eldir, hizmet ehline verilen selâmdır, sorulan hal ve hatırdır. Allah için kalpten kalbe akan sevgi selidir. Hiçbir şeyin ifratı meşrû

Devamı

Yemek seçmek nimete hürmetsizlik sayılır mı

Tûbâ Hanım: “Yemek seçmek nimete hürmetsizlik sayılır mı?”   Nimete hürmetsizlik, nimeti şükürsüz ve nankör kullanmak ve israf etmekle, saçıp savurmakla söz konusu olur. Yemek seçmek ise, yemekle ilgili tercih belirlemek demektir; tercih olarak kaldıkça mâsûm bir fiildir. Esâsen, irâdemizin işi budur! Tercih yapmakta sakınca yoktur. Bu bize, şüphesiz, tercih

Devamı

Anne, baba ve akrabalarımız ile ilişkilerimiz

Eskişehir’den Ahmet Kocabey: “Kur’ân, Hadis ve Risâle-i Nur çerçevesinde akraba ve ebeveyn ile ilişkilerimiz nasıl olmalı? Onlardan bize zarar geldiğini düşünürsek aramıza mesafe koymalı mıyız? Özellikle anne ve babamıza mesafeli davranmaya hakkımız var mı?”   Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: “Rabbin, yalnız Kendisine ibâdet etmenizi ve ana babaya iyilik etmenizi emretti.

Devamı

Yemek seçmek nimete hürmetsizlik sayılır mı?

Seydişehir’den Tûbâ Sarı: “Yemek seçmek nimete hürmetsizlik sayılır mı?”   Nimete hürmetsizlik, nimeti şükürsüz ve nankörce kullanmak ve israf etmekle söz konusu olur. Yemek seçmek ise, yemekle ilgili tercih belirlemek demektir; tercih olarak kaldıkça mâsûm bir fiildir. Esâsen, irâdemizin işi budur! Tercih yapmakta sakınca yoktur. Bu bize, şüphesiz, tercih etmediğimiz

Devamı