Kendini beğenmemek bir fazilettir

Funda İgüş: “Bazen kibir ve ucba kapılmış gibi hissediyorum kendimi -bunun farkına varıyorum-. Anlık ucb ve kibir hissettiğimizde nasıl davranmamamız lazım? Ben bir tavrımı beğendiğim zaman Rabbim bu senin lütfundandır deyip hamd ediyorum. Peki, beğenmediğim bir tavrım olduğunda ne yapmalıyım?”   KUSURUNU GÖRMEK BİR FAZİLETTİR Öncelikle şunu ifade edelim ki,

Devamı

Asfiya-i muhakikîn kimlere denir?

Abdullah Bey: “Asfiya kimlere denir? Evliya ile arasında ne fark vardır?”   CADDE-İ KÜBRA ASFİYANIN YOLUDUR Asfiya, safiyet kökünden gelen, takva ve kemalat sahibi, veraset-i nübüvvet sırrına ermiş, ilmî tetkikatıyla Hazret-i Peygamber’in (asm) sünnetini ve dinini ihya eden tahkik ehli âlimlere denmiştir. Genellikle “asfiya-i muhakkikin” olarak ikili kavram biçiminde kullanılmıştır.

Devamı

Âlem-i İslam Yanlış Amel Etmemiştir

Muş/Bulanık’tan Süleyman Solak: “Burada birisi var; yellenmekle abdestin bozulmayacağını, Kur’ân’da böyle bir şey geçmediğini, Hazret-i Peygamber’in (asm) uyandıktan sonra namaz kıldıklarını, âlimlerin dini zorlaştırdıklarını iddia ediyor. Buna karşı ne söylenebilir?” Buna ne demeli: Bu da beşinci mezheptir. Ama batıldır. Dileyen amel edebilir. Allah, doğru dine inananları şarlatanların fesatlarından muhafaza eylesin.

Devamı

İmam Mâtürîdî

Nurettin Bey: “İmam Matüridi kimdir? Tanıtır mısınız?”   Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Matürîdî, Semerkant şehrinin Matürid Köyünde doğdu. Hicrî 238 (M. 853)’de doğduğu kabul edilen Matürîdî’nin ölüm tarihi 333 (M. 944)’tür. Ehl-i sünnet vel-cemaatın kelâm ilmindeki reisleri iki zattır. Bunlardan birisi Hanefî, diğeri Şafiî’dir. Hanefî olanı, Ebû Mensur

Devamı