İç güzelliği nedir? Nasıl kazanılır?

Derya Cam: İç güzelliği nedir? Nasıl kazanılır?   MÂNÂ OLARAK İÇ GÜZELLİĞİ İç güzelliği; ruh güzelliği, huy ve ahlâk güzelliği, İslâm ahlâkını özümsemiş olma özelliğine mecâzî olarak verilen isimdir. Duygular İslâm ahlâkı ile yoğrulunca, ortaya çıkan ruhî manzara iç güzelliğidir. Dış güzelliğinden insanın fizikî güzelliği kast edilirse de, iç güzelliğinden

Devamı

Cennetten daha üstün bir saadet var mıdır?

Abdullah Bey: “Cennetten daha üstün bir saadet var mıdır?” CENETTEN DAHA ÜSTÜN  BİR SAADET Allah sevgisinin âhiretteki karşılığı, ebedî Cennettir, ebedî saadettir, Allah’ın rızasıdır ve Allah’ın rüyetidir. Allah’ın rızasına ermek ve Allah’ın cemalini görmek Cennette Cennet nimetlerinin ve güzelliklerinin çok üstünde bir güzellik ve saadet kaynağıdır. “Güzel iş ve salih

Devamı

Risale-i Nur’da celâlî ve cemalî isimler

Ünal Ziylan: “Risale-i Nur’da bahsedilen Celâlî ve Cemali isimler nelerdir? Bu isimlerin tecellileri, varlıklardaki ve insanlardaki yansımaları ve sonuçları hakkında neler söylenebilir?” Allah Teâlâ hem sonsuz Celâl ve İzzet Sahibi; hem de nihayetsiz Cemal ve Güzellik Sahibidir. Her iki sıfat gurubu da mevcudat üzerinde kayıtsız, hadsiz ve sayısız tecellilere sahiptir.

Devamı

Peygamber Efendimiz (asm) ve gül gerçeği

Mersin’den okuyucumuz: “Gülün diğer çiçekler arasında üstünlüğü nedir? Neden Peygamber Efendimiz’le (asm) bazen gül, bazen bülbül özdeşleştiriliyor?”   Peygamber Efendimizin (asm) getirdiği eşsiz mesajdan anlıyoruz ki: Güller ve sâir çiçekler Allah’ın eşsiz güzelliğini ve cemâlî isimlerini kâinâta îlân eden birer îlânnamedir, birer mektûptur, birer mektûbât-ı Samedâniyedir, güzele âşık insanoğluna birer

Devamı

Celâlî ve Cemâlî isimler üzerine

“Risâle-i Nûr’da bahsedilen Celâlî ve Cemâlî isimler nelerdir? Bu isimlerin tecellîleri, varlıklardaki ve insanlardaki yansımaları ve sonuçları hakkında neler söylenebilir?”   Allah Teâlâ hem sonsuz Celâl ve İzzet Sahibi; hem de nihâyetsiz Cemâl ve Güzellik Sahibidir. Her iki sıfat grubu da mevcûdât üzerinde kayıtsız, hadsiz ve sayısız tecellîlere sahiptir. Cenâb-ı

Devamı

Bilinmek ve şükredilmek Allah´ın hakkıdır

Salih Bey: “On Birinci Söz’ü okurken, risâlede geçen, ‘Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca’ hükmü, kavramı kafama çok takılıyor. Bu hükmün insanlarda tezahürünü görmek mümkün. Aynı hükmün Allah (c.c.) için de geçerli olduğunu izah eder misiniz? Bu ne demektir ve bu hükmün

Devamı