Allah bizi huzurundan ayırmak istemiyor!

Selçuk Çelik: “Mi’rac Gecesi’nde Rabbimiz namazı elli vakit farz kıldı. Oysa gün yirmi dört saattir. Sonrasında Hz. Musa’nın (as) devreye girmesiyle beş vakte indirildi. Neden Rabbimiz doğrudan beş vakit değil de, önce kılınması mümkün olmayan elli vakit farz kıldı? Bu ne manaya geliyor? Bu rivayet sahih midir? Bunu gerçekten çok

Devamı

Kulun erken uyarı sistemleri: Namaz vakitleri

Sakarya’dan Ramazan Gündoğdu: “Namaz vakitlerinin hikmetleri nelerdir?”   Her şeyden önce, farz namazları günün beş vaktinde sadece emrolunduğu için kılıyoruz. Çünkü bu vakitler girdiğinde namaz kılmamızın tek illeti emirdir. Kâinâtın Sâhibi, belirli vakitler girdiğinde namaz kılmamızı emir buyurmuştur. Emre uymak ve bu vakitlerde namaz kılmak bizim kulluk borcumuzdur. Bununla beraber,

Devamı

Namaz üç vakit midir, beş vakit midir?

Ordu/Fatsa’dan Harun Erdem: “Namaz üç vakit midir, beş vakit midir? Bu konuyu delilleriyle birlikte açıklığa kavuşturur musunuz?” Namazın beş vakit olarak farz kılındığı Kur’ân ve Kur’ân’ın en mûteber ve müstakîm müfessiri olan Peygamber Efendimizin (asm) beyânâtı ve fiiliyâtıyla o kadar açık ve nettir ki, bin dört yüz yıldan beri Müslüman’lar

Devamı

Namazın beş vakte indirilmesi

Gerede’den Bilal Esen: “Namazın elli vakitten beş vakte indirilmesi nasıl olmuştur? Bunun hikmeti nedir? Burada Cenâb-ı Hak ile pazarlık yapılmış olmuyor mu?” Hazret-i Peygamber’in (asm), Mîrâcı esnasında geçen mânevî olaylardan anlattığı bir hadîsinde; emrolunduğu elli vakit namazı duâ ve niyazları netîcesinde beş vakte indirmeye ve beş vakit olarak teşrî kılınmasına

Devamı