Sekizinci Söz: Ayetel Kürsi’nin tefsiri

Ali Şen: “Sekizinci Söz’de geçen, ‘ağaçtaki yemişlerin numuneler olduğu ile tek bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi tek bir şeye çevirmek hakikatlerini açıklar mısınız?” TEMSİL İBRAHİM ALEYHİSSELÂM’IN SUHUFUNDAN Risale-i Nur’un yıldızlarından birisi de Sekizinci Sözdür. Bu Sözde, hak din olmazsa dünyanın bir zindan olduğunu, insan ruhunu karanlıktan kurtaran

Devamı

Yolun kolayı iman etmektir

Re’fet Bey: “Meyve Risâlesi’nde, Âyetü’l-Kürsî’nin tetimmesi olan âyette ebced hesabı ile 1417 tarihi çıkıyor. Bu tarihin hükmü ve mânâsı nedir?” On Birinci Mes’elenin Haşiyesinin Bir Lâhikası’na kaynaklık eden âyet Âyetü’l-Kürsî’den sonra gelen iki âyettir. Mânâları şöyledir: “Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Kim insanları Allah’ın yolundan saptırıp

Devamı

Hayra çıkan tarihler

Re’fet Bey: “Meyve Risâlesinde, Âyetü’l-Kürsî’nin tetimmesi olan âyette ebcet hesâbı ile 1417 tarihi çıkıyor. Bu tarihin hükmü ve mânâsı nedir?” On Birinci Mes’elenin Hâşiyesinin Bir Lâhikasına kaynaklık eden âyet Âyetü’l-Kürsî’den sonra gelen iki âyettir. Mânâları şöyledir: “Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Kim insanları Allah’ın yolundan saptırıp

Devamı

Yol ikidir: Ya iman, ya inkâr

Re’fet Bey: “Meyve Risâlesinde, Âyetü’l-Kürsî’nin tetimmesi olan âyette ebcet hesabı ile 1417 tarihi çıkıyor. Bu tarihin hükmü ve mânâsı nedir?” On Birinci Mes’elenin Haşiyesinin Bir Lâhikasına kaynaklık eden âyet Âyetü’l-Kürsî’den sonra gelen iki âyettir. Mânâları şöyledir: “Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Kim insanları Allah’ın yolundan saptırıp

Devamı

Ayet-el Kürsi yazılı bir kolye ile wc´ye girilmesinde bir sakınca var mıdır?

Cem Ergün: “Eşim boynunda Âyet-el Kürsi’nin bulunduğu altın bir kolye taşıyor. Kolyeyi tuvalete girerken ve banyo yaparken çıkarması gerektiğini söylemişler. Ya da kazağının içine koymalıymış, görünmemesi gerekiyormuş. Bu konuda siz neler söyleyebilirsiniz?” Kur’ân’a, Kur’ân âyetlerine ve dinî muhtevalı kitap ve levhalara saygı hususunda gösterdiğimiz davranışa karşı içimizin tatmin olması, ruhumuzun

Devamı

Yatakta Âyete´l-Kürsî okunur mu?

Bilecik’ten Hasan Ekşi: “Yattığımız zaman, yatak içinde Âyete’l-Kürsî ve Nâs Sûreleri okunur mu?”   Esas olan Allah’a sığınmak ve Allah’a sığınırken edep içinde olmaktır. Yatmak edepsizlik değildir. Fakat yatmanın edebi olan sünnet-i seniyyeye uyulmalıdır. Sünnette olduğu gibi, sağ yanı üzerine yatılarak, âyet, sûre ve duâ okunabilir. Nitekim Cenâb-ı Hak, “Onlar

Devamı