Günahları yakan ateş: Namaz tesbihatı

Ankara’dan Erdinç Bey: “Namaz tesbihatının önemi üzerinde durur musunuz?” Namaz Tesbihat-ıSünnet-i Seniyyedir Namazı gerek cemaatle kılalım, gerekse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra tesbîhat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Tesbîhât cemaatle birlikte yapılabileceği gibi, ferdî olarak da yapılabilir. Tesbihat, Allah’ı zikretmek, noksanlıklardan yüce tutmak ve şükretmek kelimeleriyle özetlenebilir ki, namazın özüdür.

Devamı

Kalp çekirdeğinin ateşte yanması

Ömer Öcalan: “Mesnevî’de geçen ‘Kalp çekirdeği nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lâzım…’ cümlesini açıklar mısınız?” Bahsedilen nur cümlesi Mesnevî-i Nuriye’nin Habbe’sinde geçmektedir. Esasen habbe çekirdek demektir. Temel çekirdek, kâinatın çekirdeği, nur-u Muhammedî’dir (asm).1 Nur-u Muhammedî (asm), kâinat ağacının hem çekirdeği, hem meyvesidir. Habbe’nin ikinci i’lem’inde Bedîüzzaman bir esasa daha

Devamı

Ateşin mertebeleri

Abdullah Bey: “Ateş yakıcı olduğu halde Hazret-i İbrâhim’in (as) ateşte yanmamasının hikmeti nedir?”   Kur’ân-ı Kerîm gerçekleri bildirir. Hazret-i İbrâhim Aleyhisselâm’ın Nemrut ve adamları tarafından ateşe atılması ve Allah’ın ateşe olan emri Kur’ân-ı Hakîm’in bildirdiği haberlerdendir. Nemrut düşmanlık yapmış; Cenâb-ı Hak da “Halîl”ini korumuştur. Hazret-i İbrâhim (as), Nemrut ve adamları

Devamı

Hz. İbrahim’in imtihanı

İstanbul’dan okuyucumuz: “İbrahim Aleyhisselâmın ateşe atılması meselesini Bediüzzaman nasıl yorumluyor? Hazret-i İbrâhim’in (as) atıldığı ateş soğuk olsaydı buz olacaktı; selâmetli olduğu için suya dönüşmüş deniyor; doğru mu?” Hazret-i İbrahim (as), Nemrut ve adamları karşısında dimdik bir duruş sergilemişti. Onlara, yapa yalnız olmasına rağmen, inandığı doğruları apaçık, dosdoğru, eğip bükmeden, kırılıp

Devamı