Küremiz kendini ahirete hazırlıyor, ya biz?

Tuba Hanım: “Hakikat Çekirdeklerinden ‘Küremiz hayvana benziyor; asar-ı hayat gösteriyor..” cümlesiyle başlayan 105. maddeyi açıklar mısınız?” KÜREMİZ HAYVANA BENZER Risale-i Nur’un ekser yerinde hayatla vahdet birlikte ele alınır. Hatta vahdetin, yani Kâinat Hâlık’ının birliğinin en açık delillerinden birisi olarak hep hayat nazara verilir. Üstad Bedîüzzaman, hayatı bazen kâinatla, bazen risâletle,

Devamı

Risale-i Nur’da iki kavram: Mâna-yı ismî ve mâna-yı harfî

Nuri Bey: “Ulemâyı mâna-yı ismî ile sevmenin zararları nelerdir?” Mâna-yı ismî ile mâna-yı harfî, Arapça Nahiv ilminde, yani Arapça gramerinde iki önemli kavramdır. Bediüzzaman bu gramer kavramlarını birer tevhid kavramı haline getirmiş, kâinatı Allah hesabına konuşturmuştur. Nahiv ilminde ismin tanımı şöyle yapılmıştır: “Mânası kendisini gösteren şey.” Harfin tanımı da şöyledir:

Devamı

Bir şehadet kelimesi olarak Risale-i Nur

 İbrahim Bey: “Risalelerde geçen “gördüm ki… kat’î müşahede ettim” “müşahedatımı yazdım” “kalbe ihtar edildi” gibi yaklaşımları nasıl anlayacağız?” KELİMAT-I İLÂHİYE HADSİZDİR Allah kelâm sahibidir ve O’nun kelâmı hadsizdir ve sınırsızdır; yazmakla bitmez. Kur’ân’ın ifadesiyle Allah’ın kelâmını yazmak için denizler mürekkep olsa ve yedi kat deniz daha ilâve edilse denizler tükenir,

Devamı

Risale-i Nur mahkûm olmamalı

Muhammed Şahintürk: “Son aylarda Risale-i Nur’un başına gelenler fıtrî ilânat sayılır mı? Şimdi makûs madde için Anayasa Mahkemesi’ne gidildi; haydi olmadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilse… Risale-i Nur için tüm bu süreçler fıtrî ilânattan sayılmaz mı?” RİSALE-İ NURLARIN MAHKÛMİYETİNİ YER KÜRE TAŞIYAMAZ Risale-i Nur hiçbir zaman mahkûm olmamış; o mahkûmken

Devamı

Hazret-i Ali ve Risale-i Nur

 Eskişehir’den Ayşe Hanım: “Hazret-i Ali Risalelerle neden çok meşguldür. Nasıl meşguliyettir?” HAZRET-İ ALİ’NİN (RA) MÜJDELERİ Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hem Hasenî’dir, hem Hüseynî’dir. Yani iki yol ile de Peygamber Efendimiz’in (asm) pak nesebindendir. Bediüzzaman Hazretleri neseben Âl-i Beytten olduğu gibi, dâvâ itibariyle de Âl-i Beytin dairesi içindedir. Şöyle ki: Peygamber

Devamı

Hazret-i İsa’nın din-i hakikisinin zuhurunun hikmetleri

Tokat’tan Halil Toykun: “Kastamonu Lâhikası’nda geçen, ‘Ahir zamanda Hazret-i İsâ’nın (as) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyet’le omuz omuza gelecek.”1 ne demektir? HAZRET-İ İSA (AS) ÖLMEMİŞ, ALLAH’IN KATINA YÜKSELMİŞTİR İsa Aleyhisselâm hak bir Peygamberdir. Tevhid hakikatlerini getirmiştir. Ama bundan yaklaşık ikibin sene öncesinin sakim putperest zihniyeti Hazret-i İsa’yı (as) anlamamıştır. Şahsına çok

Devamı

İbadet Cennete girmek için mi yapılır

Mehmet Tabak: “Emirdağ Lâhikası’nda şöyle bir cümle vardır: ‘Zaten ibadet, Cennete girmek ve Cehennemden kurtulmak için kılınmaz; bozulur. Belki rızâ-yı İlâhî ve emr-i Rabbanî için yapılır.”1 ne demektir?” Bu cümleyi sondan başa doğru okuyalım: İbadet rıza-yı İlâhî ve emr-i Rabbanî için yapılır. Cennete girmek ve Cehennemden kurtulmak için yapılmaz. Yapılsa

Devamı