Hissiyat-ı Yakubîye

Ankara Kuzeykentten Zeynep Hanım: “Üstad hazretleri, Yusuf Aleyhisselam’a karşı hissiyat-ı Yakubiye’nin şefkat olduğunu, aşk olmadığını, aşkın makam-ı nübüvvete uygun düşmediğini söylüyor. Aşk neden uygun düşmüyor? İmam-ı Rabbanî’nin tevili nedir?” Aşk mı, Şefkat mi? Yusuf Aşeyhisselam Hazret-i Yakub’un (as) on iki oğlundan biridir. On yaşlarına geldiğinde kardeşleri onu çok kıskandıklarından kuyuya

Devamı

Aşk ve şefkat farkı

Güneş rumuzlu okuyucumuz: “Risâle-i Nur’da Hazret-i Yakup (as)’un bahsinde geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Meselâ biri demiş: ‘Güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor; görmemek için bulut perdesini başına çekiyor.’ Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Âzam’ın bir sahife-i nuranîsi olan güneşi böyle utandırıyorsun?”1 Sekizinci Mektub’da, Rahman ve Rahîm isimlerinin

Devamı