Risalei Nuru 1 gazete gibi okumamak

Murat Hekim: “Risale-i Nur’u gazete gibi okumamak emrini nasıl anlayacağız?” Gazete Gibi Okumayınız Bazı kimseler bazı imanî meseleleri aralarında tartışıyorlar. Fakat bir neticeye varamıyorlar. Meseleyi Bediüzzaman’a soruyorlar. Bediüzzaman onları Sözler’i okumaya ve Yirmi Altıncı Söz’ü incelemeye dâvet ediyor ve fakat uyarıyor: “Gazete gibi okumayınız.” 1 Yani Sözler’i dikkatle, teennî ile,

Devamı

Kulun iradesi ve sorumluluğu

Nadir Budagov: “Şu ifadeyi açıklar mısınız? 26. Söz: “Evet, eğer abd, hàlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyârı ref’ olurdu.” Meyelan veya Tasarruf Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesinde, kader ile kulun iradesinin, kulun irâdî fiillerinde nasıl birleştikleri sorusuna yedi vecihle cevap verir. Bu vecihlerden altıncısında, îtikâdî mezheplerin kulun

Devamı

Ecelin ve suçun bir fiilde toplanması

Tahsin Bayraktar: “Üstad Bediüzzaman Hazretleri 13. Söz’de kâtil ve maktul hakkında: ‘Ecel birdir, değişmez. O maktul, herhalde, ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı; o kâtil ise, o kaza-i İlâhiyeye vasıta olmuş.’1 derken, 26. Söz’de, ‘Biz ehl-i hak deriz ki, Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul.’2 diyor. Bu cümleleri birbiriyle nasıl telif edelim?

Devamı

Sorumluluk kula, hayır Allah’a aittir!

Nadir Budagov: “Şu ifadeyi açıklar mısınız? 26. Söz: ‘Evet, eğer abd, hàlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyârı ref’ olurdu.” MEYELÂN VEYA TASARRUF Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesi’nde, kader ile kulun iradesinin, kulun irâdî fiillerinde nasıl birleştikleri sorusuna yedi vecihle cevap verir. Bu vecihlerden altıncısında, îtikâdî mezheplerin kulun

Devamı

Kulun ihtiyarı meselesi

Nadir Budagov: “Şu ifadeyi açıklar mısınız? 26. Söz: ‘Evet, eğer abd, hàlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyârı ref’ olurdu.” MEYELÂN VEYA TASARRUF Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesinde, kader ile kulun iradesinin, kulun irâdî fiillerinde nasıl birleştikleri sorusuna yedi vecihle cevap verir. Bu vecihlerden altıncısında, îtikâdî mezheplerin kulun

Devamı

Fiillerimiz ve cüz’î irademiz

Nadir Budagov: “Şu ifadeyi açıklar mısınız? 26. Söz: ‘Evet, eğer abd, hàlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyârı ref’ olurdu.’” Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesi’nde, kader ile kulun iradesinin, kulun irâdî fiillerinde nasıl birleştikleri sorusuna yedi vecihle cevap verir. Bu vecihlerden altıncısında, îtikâdî mezheplerin kulun iradesine bakışını ele

Devamı

Cüz’i ihtiyarinin tasarrufu

Serdar Akabey: “26. Söz’de cüz-i ihtiyârînin üssü’l-esâsı olan meyelânın veya meyelândaki tasarrufun emr-i itibarî, yani farazî olduğu ve vücud-u haricîsi olmadığı için kula verildiği, aksi takdirde kula verilemeyeceği ifade ediliyor. Bu ne demektir? Bu bölümü biraz açar mısınız?” Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesi’nde, kader ile cüz’-i ihtiyârînin, bir kulun irâdî fiillerinde

Devamı