Müteşabih sıfatları nasıl anlayalım?

 İstanbul’dan Mefail Güreler: “Allah ruhundan üfler mi veya ruhundan yaratır mı? Bu ne demektir, aslı nedir?” “ALLAH’IN RUHU” KAVRAMI “Allah’ın ruhu”, Kur’ân’da geçen müteşabih bir sıfattır. İşte bazı âyetler: “Rabbin meleklere, “Ona ruhumdan üflediğim zaman, ona secde et!” dedi.”1 “Sonra ona ruhundan üfledi.”2 “Ona ruhumuzdan üflemiştik.”3 “…Bizim de kendisine ruhumuzdan

Devamı