Kizbden sayılmayan kinayeli sözler

Balıkesir’den Ramazan Yeşilsu: “İşarat’ül İ’caz’da geçen, ‘Fakat kinaye veya tariz suretiyle yani, gayr-ı sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizbten sayılmaz.’ 1 Bu sözü örneklerle açıklayabilir isiniz?” Tevriye Usûlü Yalan söylemenin büyük günahlardan olduğunda şüphe yoktur. Doğru söylemek ise, Allah’ın, Allah’a imandan hemen sonraki emridir. Söz Kur’ân’ın: “İnsanları tevhide dâvet

Devamı

Harbin hile oluşu ne manaya geliyor?

Meliha Kaya: “Harp hiledir sözü hadis midir? Hadis ise sadâkat prensibiyle baktığımızda nasıl anlamalıyız?” Harpte Hile “Harp hiledir” hadisi başta Buhari ve Müslim olmak üzere Ebu Davud, Tirmizî, İbn-i Mace gibi önemli kaynaklarda kayıtlıdır. 1 Bu hadis Kur’ân’ın “Onlar hile yaptılar. Allah da hile yaptı. Allah hile yapanların hayırlısıdır.” 2

Devamı

Yedi derece çirkin bir günah: Yalan söylemek

Mehmet Bey: “İşârâtü’l-İcâz’da 87 ve 93. sayfalarda geçen yalan ve sıdk ne demektir?” Kur’ân yalan söylemeyi haram kılmıştır. Sıdk, yani doğruluk ise Kur’ân’ın, Allah’a imandan sonra birinci derecede emri olan bir davranıştır. Yalan söylemek büyük günah olduğu gibi, bilhassa din hususunda yalan söylemek, inanmadığı halde inandığını söylemek günahı katmerleştirir. Cenâb-ı

Devamı

Baskı altında yalan söylemek!

Murat GÜNER: “İş yerinin santral bölümünde çalışan kişiye telefon geldiğinde patron yerinde olduğu halde, patron tarafından burada olmadığı söylettiriliyorsa, bunun günah ciheti ve sorumluluğu kime aittir?” Ne günahı işleyen sorumluluktan kaçabilir, ne de işleten. Yalan söylemek günahtır. Baskı ile olması halinde, baskı yapan aleyhine daha büyük vebal getirse de, birinci

Devamı

Yalan söylemenin durumu nedir?

Sami Alphan: “Yalan söylemenin durumu nedir? Yalan söylemeyi meşru kılan nedenler var mıdır? Varsa ölçümüz ne olmalıdır? Yalan söylemeyi kendine alışkanlık yapmış birisinin durumu nedir? İnsanlardan böyle kimseleri tesbit ettiğimizde nasıl davranmalıyız? Münâfıklık ve yalan arasındaki denge nasıldır?”   Yalan söylemek kebâirdendir, yani büyük günahlardandır. Doğru söylemek ise, Allah’ın, insanoğluna

Devamı

Ya hayır söylemeli yahut susmalı

Sami Bey: “Yalan söylemeyi meşrû kılan nedenler var mıdır? Varsa ölçümüz ne olmalıdır? Yalan söylemeyi kendine alışkanlık yapmış birisinin durumu nedir?”   Yalan söylemek büyük günahlardandır. Fakat bazı durumlarda, bazı hayırlar söz konusu olunca, tevriyeli ifâdeler kullanmaya ruhsat vardır. Bu yalan değildir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Halk arasını

Devamı