Ümit ve korku dengesi neden önemlidir?

Beykoz’dan Mevlüt Gürkan: “Zerre miktar seyyiatın hesabı ve hasenatın sevabı olduğunu öğreniyoruz. Diğer taraftan Cenab-ı Hak Errahmanürrahimîn’dir. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olduğu da buyruluyor. Bununla beraber günahlarımızın bizi yeise götürmesinden endişe ediyoruz. Havf ve reca dengesini nasıl bulacağız?” Allah Beni Bile Bağışlarsa Kullukta ümit ve korku ortası, kâmil

Devamı

Allah, bütün günahları affeder

Gürkan Özsoy: “Müslüman kişi şirke düşse tevbe ettiğinde affedilme ihtimali var mıdır?” Elbette vardır. Esasen İslâmiyet’te ümitsizlik yoktur. Allah bütün günahları bağışlar. Şu âyet hiçbir günahı dışarıda bırakmıyor: “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok

Devamı

Umudun tükendiği noktada

İs rumuzlu okuyucumuz: “Umudum tükendi. Taşıyamayacağım. Dert ve sıkıntılarımızın hayır, rahmet ve tesellî yönü var mıdır? Varsa sıkıntılarla hayra nasıl ulaşılır?” Biz mü’miniz; Allah’a inanıyoruz, güveniyoruz, itimad ediyoruz. Îmânımız bize öyle bir ümit ve ricâ kapısı açıyor ki, aslında yüz bin dünya derdi de gelse yine hafif kalır, yine çekilir

Devamı

Güç kaybettiren hastalıklar

Yusuf Bey: “Bedîüzzaman’a göre Müslüman’ın gücünü çalan hastalıklar nelerdir?” Bedîüzzaman’ın en farklı yanlarından birisi, ümit ile dinamizmi kucaklaştırmış olmasıdır. Bedîüzzaman Saîd Nursî, İslâmiyetin ve Kur’ân’ın istikbâlde söz sahibi olmaya hakkı bulunduğunu ve dünyanın bunu bir ortak payda olarak kabul etmeye doğru gittiğini bundan bir asır önce, herkesin ümitsizlik girdabında boğulduğu

Devamı

Affın formülü

Hande Uzlaşan: “İnsan kendini nasıl kurtarabilir? Dinimiz bizden öz olarak ne istiyor? Emirler ve yasaklar, haramlar ve helâller var, biliyorum. Bunları, dinimizin istediği gibi yaşayınca kurtuluyor musun? Hayatını bu emir ve yasakların zıddıyla şekillendirmiş, daha doğrusu bu emir ve yasaklara gereğince uyamayan birisi için kurtuluş ümidi yok mudur?”   İslâmiyet’te

Devamı

Tövbemiz ve Allah´ın affı

Aydın Demir: “Günahlardan birçok kere tövbe edilse Allah affeder mi?”   Tövbe resmî bir törenden ibaret değildir. Tövbe insanın özünde meydana gelen bir pişmanlıktır, insanın Allah için günahtan dönmeye ciddî karar vermesidir. Dinimizde ümitsizlik yoktur. Allah Kur’ân’ın birçok âyetinde Kendi Yüce Zatını bize “Erhamü’r-Râhimîn”, “Settâru’l-Uyûb”, “Ğâfiru’z-Zenb” isimleriyle tanıtır. İşte bir

Devamı