Faizsiz sistem ve bankalar arasındaki fark nedir?

Sual: Faizsiz sistem ve bankalar arasındaki fark nedir? Bir kısım insanlar faizsiz sistemle çalışan katılım bankaları hakkında hüküm verirler. Bunlar ilme değil, kendi düşünce ve kanaatlerine dayanıyor. Önce Bediüzzaman’ın; Kur’ân’da yasaklanan, faiz ve onunla çalışan bankalarla ilgili tesbitlerine bakalım: “Ribanın (faizin) kab ve kapıları olan bankaların nev’î beşerin fenası olan

Devamı

Erkek kadının kazancına ortak mıdır?

Berk rumuzlu okuyucumuz: “Evin hanımı esnaf, beyi maaşlı bir işte çalışıyor. Adam gelip hanımının dükkânından her ihtiyacı için rast gele para alıyormuş. Kendi maaşını da nerede harcadığı belli değilmiş. Kadının buna rızası yokmuş ama ses çıkarmıyormuş. Kadın bu işin hukukunu soruyor. Koca böyle yapabilir mi? Hesapsız biçimde karısının kasasından para

Devamı

Ticârette ortaklık

Abdullah Osmanoğlu: “Bir iş yerine yüzde beş hissedar olmak istiyorum. İşi onlar yürütecek. Ortaklıkta sorumluluklarımız ve ortaklığın faziletleri nelerdir?” TİCARETİN FAZİLETLERİ Öncelikle ifade edelim ki, ortaklıkta bereket vardır. Peygamber Efendimiz (asm): “Üç şeyde bereket vardır: Ticaret yapmak, ortaklık yapmak ve evde yemek için buğdayı arpaya katmak”1 buyuruyor. Ticarette takvanın, yani

Devamı

Dürüstlük bereketi ve Besmele

Atilla Bey: “Peygamberlerle ve şehitlerle beraber olmayı netice veren ticaretin şartları ve incelikleri nelerdir?” Peygamber Efendimiz (asm), doğru, dürüst ve kendine güvenilen ticaret ehlinin peygamberlerle, sıddîklarla ve şehitlerle beraber olduğunu bildirmektedir. Buna göre Müslüman bir ticaretçi: 1-Doğru olmalı, malını satarken yalan beyanda bulunmamalı, müşteriye mümkün mertebe yeminli ifade kullanmamalıdır. Peygamber

Devamı

İnfak: En kârlı ticaret

NFK rumuzlu okuyucumuz: “İnfak nedir? İnfakın İslâmiyet’teki yeri nedir? Maun Sûresi’nde geçen infak yapmayanın dîni yalanlamış olması ne demektir?” Kur’ân’a göre infak, malı Allah için hayır yollarında harcamak demektir. Başka bir ifâdeyle, önden âhirete gönderilen maldır. Bir diğer ifâdeyle, âhiretteki kendi şahsî hesabımıza gönderdiğimiz bir “kargo” paketidir. Malı âhirete göndermek,

Devamı

Dürüst ticaret ehlinin kazandıkları

Atilla Bey: “Peygamberlerle ve şehitlerle beraber olmayı netice veren ticaretin şartları ve incelikleri nelerdir?” Peygamber Efendimiz (asm) “Doğru sözlü ve kendisine güvenilen tüccar âhirette peygamberler, sıddîkler ve şehitlerle beraber olacaktır”1 buyurmuşlardır. Buna göre Müslüman bir ticaretçi: 1-Doğru olmalı, malını satarken yalan beyanda bulunmamalı, müşteriye mümkün mertebe yeminli ifâde kullanmamalıdır. Peygamber

Devamı

Ticarette aynı cins malları değiştirme

Manisa’dan Atilla Böyür: “Kuyumcuyum. Bizler hurda altını alıyoruz; yerine yeni modelden aynı gram (işçiliksiz) altın veriyoruz ve fark alıyoruz. Aldığımız fark câiz midir? Câiz değilse, bu ticâretin ve bu işlemin câiz şekli nasıl olmalıdır?” Söz, Allah Resûlü’nün (asm): * Ebû Sâlih (ra) anlatıyor: Ashabtan birisi: “Yâ Resûlallah! Kötü hurmamızı iyisiyle

Devamı