Resulullahı ümmet sıfatıyla selamlamak

Eskişehir’den Necmi Özkan: “Teşehhütte ‘Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi veberekâtühü..’ cümlesini hangi sıfatla okuyoruz?”   ÜMMETİN RESULULLAH’A (ASM) SELÂMI Biz Allah’ın kuluyuz ve Resulullah’ın (asm) ümmetiyiz. İbadetimizi, duâmızı, selâmımızı Allah’ın kulu ve Resulullah’ın (asm) ümmeti sıfatıyla yaparız. Bu nuranî cümle ibadet hayatımıza mi’racın yadigârıdır. Mi’raçta Cenâb-ı Hak, kendisine gelen Resulünün

Devamı

Teşehhüdün iki kanadından biri: Abduhû

A. Feyzi Bey: “Teşehhütte ‘abduhu’ ne demektir?” ZİRVE MAKAM: KULLUK MAKAMI Makamların zirvesi Allah’a kulluk makamıdır! Bu bakımdan Peygamberler, önce kul insandırlar. Allah’a kulluğun zirvesindedirler. Peygamber Efendimiz (asm) de Allah’a kullukta zirve noktadaydı. Şöyle de diyebiliriz: Peygamber Efendimiz (asm) en kul bir kuldu! Nitekim Kur’ân da O’nu (asm) önce kul

Devamı

Bir Mi’rac kelimesi: ‘El-mübarekât’

Hasan Bey: “Altıncı Şuâ’da Üstad Hazretleri Teşehhütte (El-Mübarekâtü) diye bahsediyor. Fakat bu kelime başka kitaplarda bulunmuyor. Bizim Üstadımızın yazdığı sıralama ile okumamızda bir sakınca var mıdır? Hangisi sünnettir? SAHİH İKİ RİVAYET Namazda okuduğumuz Ettahiyyâtü duâsı ile ilgili Abdullah ibn-i Mes’ûd’dan (ra) gelen rivayet ile İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayet arasında

Devamı

Sünnet incileri ve kabir komşuluğu

Zonguldak-Kilimli’den Hasan Birben: “1- Farz namazlardan selâm verdikten sonra ‘salâten tüncina’ duâsı sünnet midir? 2- Teşehhütte tahiyyat okunurken sağ el işaret parmağı hangi kelimede kaldırılıp, hangi kelimede indirilecektir? Bu sünnet-i seniyye midir? Hata yapılırsa ne olur? 3- Ezan-ı Muhammedî okunurken en sonunda ‘La ilahe illallah’ dendiğinde biz de hemen ‘Muhammedü’r-Resulullah’

Devamı

Tahiyyat’ta ‘mübârekât’ kelimesi

Zonguldak / Kilimli’den Hasan Birben: “Altıncı Şuâ’da Üstad Hazretleri Teşehhütte (El-Mübarekâtü) diye bahsediyor. Fakat bu kelime başka kitaplarda bulunmuyor. Bizim Üstadımızın yazdığı sıralama ile okumamızda bir sakınca var mıdır? Hangisi sünnettir?”   Namazda okuduğumuz Ettahiyyâtü duâsı ile ilgili Abdullah ibn-i Mes’ûd’dan (ra) gelen rivayet ile İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayet

Devamı

Zirve makam: Kulluk makamı

Ahmet Feyzi Can: “Teşehhütte ‘abduhu’ ne demektir?”   Makamların zirvesi Allah’a kulluk makamıdır! Bu bakımdan Peygamberler, önce kul insandırlar. Allah’a kulluğun zirvesindedirler. Peygamber Efendimiz de (asm) Allah’a kullukta zirve noktadaydı. Şöyle de diyebiliriz: Peygamber Efendimiz (asm) en kul bir kuldu! Nitekim Kur’ân da onu (asm) önce kul olarak takdim ediyor:

Devamı

Abdest, tesbih, teşehhüd ve kıraat

Berk Bey: “1- Dişlerimizin içine giren yemek kırıntıları abdeste ve gusle mâni teşkil eder mi? 2- Namazdan sonra tesbih çekerken tesbihi veya elimizi yukarı kaldırmamız gerekir mi? Tesbihe üflemek doğru mudur? 3- Teşehhütte işâret parmağını kaldırmanın bir fazîleti var mıdır? Varsa parmağımızı ne zaman kaldırmamız gerekiyor? Bazı arkadaşlar parmak kaldırırken

Devamı