Tedbirde odun yığınlarının yeri

Erdoğan Akdemir: “Tarihçe’de geçen, ‘Çünkü böyle bir imtihanda inatçı, bahaneci ve insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki, hiçbir hile hiçbir enaniyet hiçbir garaz, hiçbir dünyevî ve uhrevî ve şahsî menfaat karışmamak, tam halis; hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Daha avam-ı ehl-i iman

Devamı

Bediüzzaman niçin evlenmemiştir?

Sabri Aksoy: “Evlenmek Peygamberlerin sünneti olduğu halde, Üstadımız niçin evlenmedi? Bu konuyu hadisler ışığında açıklar mısınız?” EVLİLİĞİN HÜKMÜ   Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri normal zamanda gelmemiştir. Halen fasıl fasıl hükmünü icra eden felâket ve helâket asrında gelmiştir. Dinimiz evliliği teşvik etmekle beraber, herkes için her hal ve şartta uyulması gereken emirlerden

Devamı

Bizler ölüme karşı nur-u Kur’ân ile cidaldeyiz sözünü nasıl anlamalıyız?

Yozgat’tan Rabia İlhan: “Üstadın, “Bizler ölüme karşı nur-u Kur’ân ile cidaldeyiz.” 1 sözünü nasıl anlamalıyız? Atalet ve Fütura Karşı Emirdağ’ında yazılan bu mektup, gafletin çok olduğu ve dikkatlerin çok dağıldığı bir yaz mevsiminde Nur Talebeleri’ni ikaz etmek ve bütün dikkatlerini hizmete, Nura ve ahirete teksif etmek üzere yazılmıştır. Aylardan ibadetlerin

Devamı

Bediüzzaman ile ilgili merak ettiklerimiz

Mahfuz rumuzlu okuyucumuz: “Tarihçe-i Hayatta (s. 40’ta) Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân’ı hızlı okuyarak saygısızlık olmasın diye hıfzetmediği yazıyor. Bu satırları nasıl anlamalıyız?” Bahsettiğiniz satırları aynen buraya alalım: “Molla Said, günde bir-iki cüz okumak suretiyle Kur’ân’ı hıfza başladı. Her gün, iki cüz ezber etmekle, Kur’ân’ın mühim bir kısmını hıfzına aldı. Fakat iki

Devamı

Bediüzzaman’ın dehası ve hıfzı

Mahfuz rumuzlu okuyucumuz: “Tarihçe-i Hayatta (s. 40’ta) Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân’ı hızlı okuyarak saygısızlık olmasın diye hıfzetmediği yazıyor. Bu satırları nasıl anlamalıyız? Bu satırlardan, Bedîüzzaman’ın hafız olmadığını anlamak doğru olur mu?” Bahsettiğiniz satırları aynen buraya alalım: “Molla Said, günde bir-iki cüz okumak sûretiyle Kur’ân’ı hıfza başladı. Her gün, iki cüz ezber

Devamı

Beklenen Bir Asır Sonra Gelecek O Zat

Hilmi Bey: “Tarihçe-i hayatta ‘beklenen bir asır sonra gelecek o zat ….’ diye bir ifade geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Risâle-i Nurların muhtelif yerlerinde dile getirilen “beklenen bir asır sonra gelecek o zat ….” tarzındaki ifadeler, kanaatimizce, Üstad Said Nursî Hazretlerinin İslâm ümmetince tartışılan, fakat bilinmeyen bir konuyu istiâre san’atıyla

Devamı