Hangi fiilimiz kadere fetva verdirdi?

Birecik’ten Ali Ataç ve Çorum’dan Nabi Alyakut: “Bizi ve hepimizi kahreden ve âlem-i İslâm’ın ufkunu karartan; hangi fiilimizle kadere fetva verdirdik ki, mabetlerimizin, dershanelerimizin kapılarına kilit vuruldu? Bu müthiş halden nasıl çıkarız? Musîbetler konusunda iki âyet var ki, aktaptan da olsanız, insanı titretiyor. Bu âyetler zulümle ilgilidir. Gazab-ı İlahî’yi hatırlatıyor.

Devamı

Ahir zamanın dehşetli cereyanları

Samsun Vezirköprü’den Nahit Yaşar: “Üstad Hazretleri, ahir zamanın din aleyhindeki dehşetli cereyanlarının zuhur ettiği zamanda, bu cereyanlara siyaset yoluyla galebe edilemeyeceğini söylüyor. Bunu açıklar mısınız?”   AHİR ZAMANIN DEHŞETLİ CEREYANLARI Yaklaşık iki yüz yıldır giderek artan bir şiddetle fasıldan fasıla ahir zamanı yaşıyoruz. Bu dönemde zuhur etmiş bulunan din aleyhindeki

Devamı

Tarafgirlik ve tefrika marazı

Hamdi Göcek: “Sünûhat’ta geçen “Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle kavi bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.” ifadesini memleketimizdeki günümüz siyasetini de nazar-ı itibara alarak nasıl anlamalıyız? İzah eder misiniz?” 

Devamı

İhlâsı bilerek kırmak

Eskişehir’den Zeliha Hanım: “İhlâs Risalesinde Üstad, ihlâsı bilerek kırmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu ne demektir? İhlâs bilerek nasıl kırılır?” İHLÂSIN FAZİLETLERİ İhlâs ki, sahibine Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandırıyor.1 İhlâs ki, Nur hizmetini, Zat-ı Pak-i Risaletin  (asm) tasarruf-u kutsisine dâhil ediyor.2 İhlâs ki, Nur Talebesini Hazret-i Ali’nin (ra) iltifatına mazhar kılıyor, Hazret-i

Devamı

Futbol hakemliği ve Sigara

Erzurum’dan Süleyman Kaya: “1- Futbol hakemliği yapmak istiyorum. Futbol hakemliğinden kazanılan para helâl midir? 2- Sigara içen birisinin imamlığında namaz kılınır mı?”   Hakkını vermek, taraf olmamak, hak ve adâletle hükmetmek şartıyla futbol hakemliği mesleği diğer meslekler gibi mubahtır. Sigara sağlığa zararlıdır. Aslında insan sigarayı değil; sigara insanı içmekte, kademe

Devamı