Velîsiz nikâh olmaz!

Kul Halime rumuzlu okuyucumuz: “Nişanlı bir arkadaşım vardı. Birbirlerine günah olmasınlar diye nişanlısı ile arasında imam nikâhı kıydım. Onlar istemişlerdi. Nikâh esnasında kabul ettik dediler. Şahitlerimiz de vardı. Bütün şartları yerine getirdik. Fakat ne oldu ise, bir iki saat sonra aralarında bir tartışma çıktı ve erkek nişanlısına bilinçsizce “boş ol,

Devamı

Talak üzerine

“Karı koca kavga esnasında, koca karısına “Defol git!” veya “Git babanın evine!” gibi sözler söylerse nikâh gider mi? Benzeri sözler müteaddit zamanlarda kavga esnasında tekrarlanırsa talak vâki olur mu?”

Devamı