İslamda tek adamlık yoktur

Hasan Bulut: “Münâzarâtta geçen, ‘meyelan-ı amme şeriatta muteberdir’1 sözü ile, hükümetin resmî görüşüne muteberlik izafe ediyorlar. Bu sözü siyasî meselelerle ilgili mi anlayacağız?”   AKL-I SELİM DEVREDEN ÇIKMAMALI Türkiye referandum sath-ı mailine girdi. Milletin önüne bir anayasa paketi kondu. Bu pakete onay mı verecek, yoksa red mi edecek? Millete soruluyor.

Devamı

Hangi partiye oy vermeyeceğiz?

Bursa’dan Köksal Kaya Arslan: “Seçim haftasındayız. Uhrevî mesuliyetten kurtulmak için hangi partiye oy vermeliyiz?” Kendimizi Yalanlamaya Gerek Var mı? İşe akl-ı seliminizi değil, duygularınızı ve kulağınızı açarak bakarsanız, cevabınız hazırdır. Akl-ı seliminizi dikkate alırsanız, durumu müzakere edelim. Ancak bir şartımız var: Duygularımızın alıcılarını ve cevelanını kısmak, kulağımızı sağırlaştırmak ve akl-ı

Devamı

Meşveretin vazgeçilmez önemi

Yaşar Kılınç: “Dinimizin meşverete verdiği önemi açıklar mısınız?” Meşveret, müşâvere, istişâre ve danışma Kur’ân’ın emridir.1 Cenâb-ı Hak bizzat, insanın yaratılışı esnasında—kendisi muhtaç olmadığı halde—meleklerle istişârede bulunarak, istişârenin daha ilk insandan itibâren uygulanmasını teşvik etmiştir.2 Yani Cenâb-ı Hak, insanın yaratılışının gündeme geldiği ilk anda, insanda görmek istediği iş, hizmet ve faaliyet

Devamı