Risale-i Nur, Kur’ân medeniyetini müjdeliyor

Uşak’tan Cahit Tanyol: “Üstad Hazretleri’nin kurun-u vustadan çıkışımızla ilgili müjdeleri var mıdır? Nelerdir? Doğum Sancıları Başlığımız kehanet değildir. Bu müjdeli haberi, 1920 yılında gerekçeleriyle birlikte veren Bediüzzaman Said Nursî’den başkası değildir. Yıl şimdi 2020. Dünya, Kur’ân medeniyeti için doğum sancılarına girmiştir. Evet, dünya bir İslâm medeniyetine doğru hızla evriliyor. İslamofobicilere

Devamı

Siyasette doğru ölçüler

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Üstadın siyasî görüşü nedir? Açıklar mısınız?” Bu Gün de Tazeliğini Korumaktadır Bediüzzaman, dinî, imanî, içtimaî ve siyasî konularda da çok büyük bir ilim mirası bırakmıştır. Onun Kur’ân’dan ve hadis-i şeriflerden süzerek alıp ortaya koyduğu içtimaî ve siyasî ölçüler ümmetin yaralarına merhem mahiyetindedir. “Din ve iman” alanındaki vazifesi,

Devamı

Namazdaki Fatiha kalbe ne emreder?

Mersin’den Yaşar Kılınç: “Üstad Hazretleri’nin, On Beşinci Şuâ’da Fatiha-i Şerifenin Bir Muhtasar Hülâsası bahsinde ifade ettiği “namazdaki Fatiha kalbe emretti.’ 1 cümlesini açar mısınız? Bu emrin niteliği nedir?” SÜNÛHAT Üstad Hazretleri Risale-i Nur’un kelâm cihetiyle mertebesini şöyle ifade eder: “Risaletü’n-Nur’un mertebesi üçüncüde olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle

Devamı

Allah’ın konuşması derken…

Hasan Hüseyin Çeşitçioğlu: “Bazı ehl-i tarik kardeşler Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani’ye atfen ‘Rabbim bana dedi ki’ gibi hitap cümleleriyle bazı metinler dağıtıyorlar. Bu nedir? Allah’ın Peygamber dışında birisiyle böyle konuşması sahih midir?” Kelimat-ı İlâhiyenin Dereceleri Sınırsız kelimat-ı İlâhiye içinde Kur’ân’ın yeri şüphesiz en ulvî ve en yücedir. Diğer kelimat-ı İlâhiye

Devamı

Bu hizmette ene’lerin ehemmiyeti yoktur

Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: “Darül-hikmet eczaları kabil-i imtizaç, belki de ihtilât değil. Şahsî meziyetleri vardır. Cemaat ruhu tevellüt etmedi. Eneler kavidir. Delinmedi ki bir nahnü olsun. Ben biz olmadı. Mesailerinde teşarük düsturuyla işe girişildi, teavün düsturu ihmal edildi.” (Sünûhat, 97) Açıklar mısınız?” ŞAHS-I MANEVÎ ÇATISI    “Şahıs hiçtir” 1 diyen, “şimdi

Devamı

Zihinler, neden enelerin etrafında döner?

Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: “Esefa! Gaye-i hayalden tenasi veya nisyan olmakla ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âli bütün vuzuhuyla meydana atılmıştır.” (Sünûhat, 92) Ene’lere dönen zihinlerin etrafında gezdiği meseleler nelerdir?” ENE’NİN HAZLARI   Gayesi olan insan için öncelik gayesidir. Ene’nin keyfi gayeden sonra gelir. Böyle ene kendisini gaye

Devamı

Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz

Nurettin Bey: Sünûhatta Rüyada Bir Hitabenin sonunda geçen “Diğer müsbet cereyan ise ki, dâhilden muvafık şeklini giyer. İsim gibi ‘delle ala ma’nen fi nefsihi’dir. Hareketi kendinedir. Tebai haricedir. Lâzım-ı mezhep, mezhep değil; belki muahez değil.” cümlesini ve konu ile irtibatını açar mısınız?” BİR GERÇEĞİN RESMİ: RÜYADA BİR HİTABE Rüyada Bir

Devamı