Günahkar Müslümana rahmet dilenir mi?

Tunay Özer: “Günahkâr ölen Müslüman’a Allah rahmet etsin denir mi?” Nereden Biliyoruz? Amellerimizin makbul olup olmadığını, günahlarımızın affa uğrayıp uğramadığını, kulluktaki veya talebelikteki ya da hademelikteki derecemizin ne olduğunu, Allah’ın bize ne nazarla baktığını, kendi amelimizle mahşerde kendi başımıza ne belâlar sardığımızı… Biliyor muyuz? Bilmiyoruz! Kendi hakkımızda hüsn-ü zan ediyoruz.

Devamı

Ümit ve korku dengesi neden önemlidir?

Beykoz’dan Mevlüt Gürkan: “Zerre miktar seyyiatın hesabı ve hasenatın sevabı olduğunu öğreniyoruz. Diğer taraftan Cenab-ı Hak Errahmanürrahimîn’dir. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olduğu da buyruluyor. Bununla beraber günahlarımızın bizi yeise götürmesinden endişe ediyoruz. Havf ve reca dengesini nasıl bulacağız?” Allah Beni Bile Bağışlarsa Kullukta ümit ve korku ortası, kâmil

Devamı

Sevaplarımız günahlarımızdan ağır olursa kurtulur muyuz?

İsmail Bey: “Sevaplarımız günahlarımızdan ağır olursa kurtuluruz ve Cennete gireriz diyorlar. Böyle konuşmalar insanları günah işlemeye yönlendirmez mi?” ADIM ADIM YAKLAŞAN MÜJDE Öncelikle af ve kurtuluş günleri olan Ramazan ayına adım adım yaklaştığımızı bir müjde gibi hatırlayalım. Ve unutmayalım ki, Cennet Allah’ın lütfu, Cehennem ise azap yurdudur. Mahşer’de keskin bir

Devamı

Sevap kazanma hissinde yatan gizli tuzak

H. Aksoy: “İhlâs Risâlesinin Üçüncü Düsturunda, ‘Eğer ‘ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim’ arzûnuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.’ bölümünde geçen, ‘Fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir’ cümlesini açıklar mısınız?”   BEN SEVAP KAZANAYIM HİSSİ Bahsettiğiniz bölümde, en masum

Devamı

Oruç tutup namaz kılmayanın durumu

Merve Kuruçaylı: “Ramazan ayında oruç tutup namaz kılmayanın oruç sevabından bir şey eksilir mi?” Oruç da, namaz da Allah’ın emirlerindendir. Her ikisinin de farz olanı vardır, vacip olanı vardır, sünnet olanı vardır. Farz olan ibadetleri yapmaya mecburiyet vardır. Yapmadığımızda ise mahşerde sorgu ve hesap vardır. Çünkü farz ibadetler zimmetimizde olan

Devamı