Sünnet sevabından istifade etmek

Ankara’dan Hanım okuyucumuz: “Bilmeden Sünnet-i Seniyyeye uymanın sevabı var mıdır? Meselâ ben önceden uyguladığım bazı görgü kuralarının sünnet olduğunu sonradan öğrendim. Sünnet sevabından istifâde etmiş olabilir miyim?” Hiç şüphesiz, Cenab-ı Hak’tan istemek, her kula yakışan en mümtaz davranıştır. Çünkü O Rahîm’dir, Vehhâb’tır, Şekûr’dür, Kerîm’dir. Temelde her halis mü’minin edebinde, nezaketinde,

Devamı

Kasetten dinleyerek mukabele

Arif Turgut: “Kur’ân’ı seri okuyan olmayınca radyodan, teypten veya MP3’ten açıp onu takip ederek hatmedince hatim sayılır mı?” Hiç şüphesiz makbul olan, mukabelede Kur’ân’ı canlı birisinin okumasıdır. Ancak buna imkân olmadığında, televizyondan, radyodan, kasetten, bilgisayardan okunan Kur’ân’ı dinlemek veya eğer takip edebiliyorsa Kur’ân-ı Kerîm’i açarak takip etmek de hatim için

Devamı

Ameller niyetlere göredir

Recep Bey: “Mesnevî-i Nuriye’de geçen, ‘Nazarla niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalb eder.’ cümlesini açar mısınız? Niyet sevabı günaha, günahı sevaba nasıl çevirir?” Peygamber Efendimize (asm), hicret edenlerin arasında birisinin, sadece bir kadını nikâhlamak niyeti taşıdığı, bunun için hicret ettiği bildirilir. Peygamber Efendimiz (asm): “Ameller niyetlere

Devamı

Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır

Recep Albayrak: “Mesnevî-i Nuriye’de geçen, ‘Nazarla niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalb eder” cümlesini açar mısınız? Niyet sevabı günaha, günahı sevaba nasıl çevirir” Peygamber Efendimize (asm), hicret edenlerin arasında birisinin, sadece bir kadını nikâhlamak niyeti taşıdığı, bunun için hicret ettiği bildirilir. Peygamber Efendimiz (asm): “Ameller niyetlere

Devamı

Niyet üzerine

Abdullah Bey: “Niyet sevabı günaha, günahı sevaba nasıl çevirir? Bunu örnekle açıklar mısınız?”   Niyet ile îmân birbirini doğuran, birbirini doğrulayan, birbirini gerekli kılan, birbirini tamamlayan iki temeldir. Îmân ve îtikat, hâlis ve makbul niyetin tarlasıdır. İyi bir niyet de doğru îmanın ve îtikadın meyvesidir. Peygamber Efendimiz’e (asm), hicret edenlerin

Devamı

Niyetin önemi üzerine

Diyarbakır’dan okuyucumuz: “Niyet ile iman arasında nasıl bir bağlantı vardır? Niyet sevabı günaha, günahı sevaba nasıl çevirir”   Niyet ile iman birbirini doğuran, birbirini doğrulayan, birbirini gerekli kılan, birbirini tamamlayan iki temeldir. İman ve itikat, hâlis ve makbul niyetin tarlasıdır. İyi bir niyet de doğru imanın ve itikadın meyvesidir. Peygamber

Devamı

Kafeste kuş beslemek

Şanlıurfa’dan Gani Ağaçkesen: “Kafeste kanarya kuşu beslemenin günahı veya sevabı var mıdır?”   Enes bin Mâlik (ra) bildirmiştir: Resûlullah (asm) insanların en güzel ahlâklısı idi. Benim Ebû Umeyr adında bir erkek kardeşim vardı. Resûlullah (asm) bize geldiği zamanlarda kardeşimi gördükçe, “Yâ Ebâ Umeyr! Nerede Nugayr?” diye latîfe yapardı. Çünkü kardeşim

Devamı