Bir kimlik belgesi olarak İslama ait 10 işaret

Trabzon’dan Hüseyin Can: “Şeair-i İslâm’ın nafile nevinden de olsa şahsî farzlardan daha ehemmiyetli olduğu meselesini izah eder misiniz?” Şeair’in Tarifi Şeair, İslâmiyet alâmeti olan emirlerdir. İslâm toplumunun ortak hukuku ve ortak ibadetidir. Yapan, İslâm toplumu adına yapar. Ve yaşayan, İslâm toplumunun mührünü gösterir. Tamamen terk edilmesiyle bütün İslâm toplumu sorumlu

Devamı

Şeairin tarifi, hükmü ve önemi

Rize’den Muhammed Hekim: “11. Lem’a’nın 6. Nüktesinde nafile nevinden de olsa şahsî farzlardan daha ehemmiyetli denilen şeaire taalluk eden sünnetler nelerdir?” ŞEAİR NEDİR   Bu cümle içinde birkaç husus birden var: Şeairin ne olduğu? Şeairin hükmünün ne olduğu? Sünnet-i seniyye ile şeair arasındaki ilişki? Şeaire riyanın neden giremeyeceği ve şeairin nafile

Devamı

Beyanat ve Tenvirler penceresinden

Ali Karakaş: “Bir süreden beri yaşanılan siyasî ve cemaatî sıkıntılar Beyanat ve Tenvirler’e göre nasıl izah edilebilir? Hangi emirler ihmal edildi ki, bu tokatları netice verdi?” ÇARE RİSALE-İ NUR’DADIR Hiç şüphe yok ki, bu zamanda çare Risale-i Nur’dadır.  İster dinî, ister siyasî, ister sosyal meselelerde başka yerde çare arayanlar çare

Devamı

Dini temsilde şeâirin önemi

Celâleddin Bey: “Lem’alarda geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeâire de taallûk eden sünnetlerdir. Şeâir, adeta hukuk-u umumiye nevinden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şeâire riya

Devamı

Ezanı dinleme âdâbı

Bursa’dan okuyucumuz: “Ezanı dinleme adabı nedir? Bir yerde sohbet yapılırken sohbeti kesip ezanı dinlemek mi, yoksa sohbete devam etmek mi daha iyidir?”   Ezan-ı Muhammedî (asm) şeâirdendir, yani bir beldenin İslâm beldesi olduğunun en mümtaz alâmetidir. Ezan okunurken lüzumsuz işleri bırakmak, ezanı dinlemek ve ona icabet etmek sünnettir. Nitekim Resûlullah

Devamı

namazda takke takmak

Kemaleddin Bey: “Namazda takke takmanın veya sarık sarmanın hükmü nedir?”   Namazda başı örtmek kadınlara farz, erkeklere sünnettir. Namazda erkekler için sünnet olan başta sarık kullanmak ve cübbe giymektir. Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâmın ve Ashab-ı Kirâm’ın (radiyallahü anhüm) namazı sarıkla kıldıklarına dâir rivâyetler çoktur. Ayrıca Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm’ın her defasında sarıklı

Devamı

Şeair üzerine

Celaleddin Orhan: “Lemalarda geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Sünneti Seniyyenin içinde en mühimi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeâire de taallûk eden sünnetlerdir. Şeâir, adeta hukuku umumiye nev’înden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nev’î şeâire riya

Devamı