Allah için sevmenin getirdiği mutluluk

Sevgi Hanım: “Eşler birbirlerini Allah için severlerse nasıl bir mutluluk kazanırlar?” SEVDİĞİNDE ALLAH İÇİN SEVMEK İnsanın gerek eşine, gerek çocuklarına, gerek komşularına, gerek arkadaşlarına, gerekse sâir insanlara karşı birinci plânda vazifesi, sevdiğinde Allah için sevmektir. Eşlerin birbirlerine karşı başarmaları gereken en büyük vazife budur: Birbirlerini Allah için sevmek. Allah için

Devamı