Melekler lâtife yaparlar mı?

Seyfettin Öner: Melekler lâtife yaparlar mı?   Gönlü hoş tutan hoş sözlere ve içinde yalan olmamak kaydıyla güzel ve nükteli cümlelere lâtife denmiştir. Melekler zaten lâtif varlıklardır, nuranî bir letafet içindedirler(1), hoş ve güzel konuşurlar. Nüktedan mıdırlar? Eğer Allah emrederse nükte yaparlar. Çünkü onlar “emredileni yaparlar.”(2) Dipnotlar:1- Mektubat, s. 26.

Devamı

Şakayı lâtif yapalım!

İstanbul’dan okuyucumuz: “Zübeyir Gündüzalp Ağabey diyor ki: ‘Şakacı olmayınız. Zira şaka muhabbetin sonu, adâvetin başlangıcıdır.’ Buradaki ‘ölçü’ nedir? Ne kadarlık şakaya müsaade var? Hiç mi şaka yapmayacağız?”   Bediüzzaman, insanda binlerle his ve duygu olduğunu; her bir hissin de iki mertebesi bulunduğunu söyler. Bu mertebeleri “Mecazî ve Hakikî” olarak niteler.1

Devamı

Sünnette şaka

İstanbul’dan okuyucumuz: “Sünnette şaka var mıdır? Varsa ölçü nedir?” Her davranışta, her karakterde, her huyda, her amelde ifrat, tefrit ve itidal dereceleri vardır. Bu derecelerden ilk ikisi aşırılık ve abartı ifâde eder ve tasvip edilmez. İtidal ise sünnet olandır. Şakada da ifrat ve tefrit yasaklanmıştır. İtidal hâli ise sünnet olarak

Devamı

Şakada sünnet ölçüsü

İstanbul’dan okuyucumuz: “Şakada ‘ölçümüz’ ne olmalıdır?” Her davranışta, her karakterde, her huyda, her amelde ifrat, tefrit ve itidal dereceleri vardır. Bu derecelerden ilk ikisi aşırılık ve abartı ifâde eder ve tasvip edilmez. İtidal ise sünnet olandır. Şakada da ifrat ve tefrit yasaklanmıştır. İtidal hali ise sünnet olarak teşvik edilmiştir. Şakanın

Devamı

Şaka muhabbetin sonudur, adâvetin başlangıcıdır

İstanbul/Başakşehir’den bir okuyucumuz: “Zübeyir Gündüzalp Ağabey diyor ki, ‘Şakacı olmayınız. Zira şaka muhabbetin sonu, adâvetin başlangıcıdır.’ Buradaki ‘ölçü’ nedir? Ne kadarlık şakaya müsaade var? Hiç mi şaka yapmayacağız?”   Her davranışta, her karakterde, her huyda, her amelde ifrat, tefrit ve itidal dereceleri vardır. Bu derecelerden ilk ikisi aşırılık ve abartı

Devamı

Şaka sünnet midir?

İstanbul’dan okuyucumuz: “Şaka sünnet midir? Bunda ölçü nedir?” İtidal halini, yani ölçüyü kaybetmemek şartıyla şakaya sünnet diyebiliriz. Hiç şüphesiz ölçüsüz şaka, pusulasız gemi gibidir. Nerede duracağı, kime zarar vereceği, kime dokunacağı kestirilmez. İnsanları taciz eder, sıkar, rahatsızlık verir, zarar verir. Hiç şüphesiz, sünnet olan, başkalarını rahatsız edici oranda davranmak değildir.

Devamı