Mehmet Kutlular’ın Aziz Hatırasına

Geçen hafta bu gün, her fani gibi Mehmet Kutlular Ağabeyi de hüzünle âlem-i berzaha uğurladık. Ardından duâ yapmaktan başka elimizden bir şey gelmedi. Allah’tan ki, duâ en büyük güçtü! Rahmetle git hey koca çınar! Rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getiresin! Cenab-ı Allah’ın mağfireti elinden tutsun! Lütf-u fazlı sana yar olsun! İzzet ve

Devamı

Hazret-i Hasan’ın ve Hüseyin’in pak dâvâları

İzmir Çamdibi’nden Mevlüt Gül: “Risale-i Nur’un; hem Hazret-i Hasan’ın altı aylık yarım kalan hilafetinin ahir zamandaki devamı olması, hem de Hazret-i Hüseyin’in yarım kalan hürriyet-i şer’iye mücadelesinin devamı olması ne demektir?” Onların Dairesi Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî, hem Hazret-i Hasan’ın (ra), hem de Hazret-i Hüseyin’in (ra) hem manen,

Devamı

Şahs-ı manevîden nasıl helallik alınır?

Hanım okuyucularımız: “Şahs-ı maneviden helallik almak nasıl olur? Hatadan dönen kardeşimize nasıl davranmamız lazım? Şahs-ı manevimizi incittiniz diye aramıza almayalım mı? Helallik aldıktan sonra alalım mı?” Beni Tekrar Kardeşliğe Alır mısınız? Mesmuatımıza göre, Ahmet Feyzi ağabey bir ara dindar siyasetçilerle birlikte hareket etmiş. Fakat bilahare, yolun yol olmadığını fark edip

Devamı

Susan dilsiz şeytan mıdır?

Osman Bey: “Bazen susmak konuşmaktan iyidir. Ancak, ‘haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olur’ durumuna düşülmüş olmaz mı?” SUSMAK VE KONUŞMAK    Susmaktan kastımız zalime karşı, haksızlığa karşı susmak değildir. Ancak zalime karşı da olsa, haksıza karşı da olsa bir konuşma adabı ve erkânı elbette vardır. Bu ayrı meseledir. Bizim asıl

Devamı

Bu hizmette ene’lerin ehemmiyeti yoktur

Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: “Darül-hikmet eczaları kabil-i imtizaç, belki de ihtilât değil. Şahsî meziyetleri vardır. Cemaat ruhu tevellüt etmedi. Eneler kavidir. Delinmedi ki bir nahnü olsun. Ben biz olmadı. Mesailerinde teşarük düsturuyla işe girişildi, teavün düsturu ihmal edildi.” (Sünûhat, 97) Açıklar mısınız?” ŞAHS-I MANEVÎ ÇATISI    “Şahıs hiçtir” 1 diyen, “şimdi

Devamı

İmam Hüseyin’in (ra) başını feda ettiği dava

Zonguldak Kilimli’den Hasan Birben: “Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin Efendilerimizle olan alakası (neseben ve mesleken) nedir? Ne anlama geliyor? Bunun ahir zaman aynasındaki yansımaları nelerdir?” HEM NESEBEN, HEM MESLEKEN TAMAMİYET   Bediüzzaman Hazretleri, hem Hazret-i Hasan’ın (ra), hem Hazret-i Hüseyin’in (ra) hem anneden, hem babadan torunu olduğu gibi,

Devamı

Mehdi ve Deccal hakkında

Mehdi ve Deccal birer şahıs mı, yoksa şahs–ı manevî mi? Risâle–i Nur’un konuyla ilgili bahislerinde, bunların birer şahıs olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte, icraatlarının ise, fikir ve cereyan şeklinde, yani bir şahs–ı manevî tarzında olacağı mükerreren ifade ediliyor. Meselâ, farz–ı muhal olarak bugün hangi bir dinsiz zâlim, yahut hangi bir

Devamı