Namaz kılmayana dünyevî cezâ verilir mi?

Ağrı’dan Ali Polat: “İslâm Hukûkunda namaz kılmayana had uygulanır mı? İmâm-ı Şâfiî’ye göre namaz kılmayanın katli, Hanefî’ye göre ise ömür boyu hapsi gerektiği söyleniyor. Bu hükümler bu asırda geçerli midir? Üstadın bu hususta görüşü nedir?” İslâm Hukukunda had cezaları, bir takım suçlar karşılığında bizzat Allah ve Allah Resûlü (asm) tarafından

Devamı

Tahiyyetü´l-Mescit Namazı nedir?

Abdülmecit Altınbaş: “Tahiyyetü’l-Mescit Namazı nedir? Her vakit kılınabilir mi?” Bir camiye veya mescite ilk defa giren kimsenin kıldığı iki rekâtlık bir namazdır. Hükmü sünnettir. Bu namaz vakit namazı dışında camie veya mescite girildiği zaman kılınır. Vakit namazına başlanmış olması durumunda ise, kılınan vakit namazı tahiyyet’ü-l mescit namazı yerine geçer. Tahiyyetü’l-Mescit

Devamı

Imama tabi olmak

Niğde’den Bilal Namlı: “1- Cemaatle kıldığımız namazlarda imam efendinin fatiha ve zamm-ı sûreleri okuması cemaatin üzerinden bu yükümlülüğü kaldırıyor. Yani cemaatin kıraat rüknünü yerine getirmiş sayılıyor. Bu sûreleri okumak farz olduğu halde imama tabi olmakla bu farz Hanefi mezhebine göre ortadan kalkmış oluyor, ya da okunmasa da oluyor. Peki, Sübhaneke,

Devamı

Bediüzzaman neden hacca gitmedi?

Aykut Altan: “Üstad Saîd Nursî Hazretleri Şâfiî’dir. Şâfiî mezhebinde hacca gitmek için maddî imkânların şart olmadığı, sıhhati olanın ilk fırsatta gitmesi gerektiği söyleniyor. O halde Üstadın hacca niçin gitmediğini açıklayabilir misiniz?” Haccın farz olmasının şartlarından birisi, hacca gidip gelmeye güç yetirebilmektir. Bu, içtihat konusu değil; âyetin hükmüdür. Yani mezheplere göre

Devamı

Cenaze yıkamak

Anamur’dan Tuncay DOLU: “Erkek ölen karısının cenazesini veya kadın ölen kocasının cenazesini yıkayabilir mi?” İnsanın dünya kirlerinden arınarak Allah’ın huzuruna tertemiz çıkmasını sağlayan amellerden birisi de ölen insanın cenâzesine gusül abdesti aldırmaktır, yani onu yıkamaktır. İnsan ölüsünü yıkamak, insanın dünyada şerefli olduğunu, şerefli öldüğünü ve âhirette de şerefli olmaya hazırlandığını

Devamı