Sadâkat kelimesi bize neyi anlatıyor?

Gemlik’ten Müberra Hanım: “Risalede geçen sadâkat kelimesinden ne anlamalıyız? Sadece derslere katılmak sadâkat için yeterli midir?”   İki Sınıf İnsan Sadâkat, en yalın ifadeyle akıl ile kalp, inanç ile ahlâk, iman ile amel, iç ile dış, söz ile öz, söylem ile davranış bütünlüğüdür. Esasen Müslümanlık, bu bütünlüğün adıdır. İslâm, bu

Devamı

Beyanat ve Tenvirler’ neden hazırlandı?

Tavşanlı’dan Recep Bey: “Beyanat ve Tenvirler neden ve nasıl hazırlandı?” BU ZAMANI TARİF EDEN EMR-İ PEYGAMBERÎ Eski zamanda değiliz. Ahirzamandayız. Din üzerine dönen entrikanın bini bir para olan Süfyanizm devrindeyiz. Bu devirde Müslümanların siyaset temelli din hizmeti kurma çabasından uzak durmalarını bizzat Peygamber Efendimiz (asm) emrediyor. Buyuruyor ki: “O zamana

Devamı

Said Nursî’yi anlamak bu mudur?

Ali Karakaş: “Bu günlerde, Cumhurbaşkanının Balıkesir’de bir törende “Eski hal muhal; ya yeni hal, ya izmihlâl!” dediği konuşması yayılıyor. Üstad Hazretleri bu sözü istibdattan meşrûtiyete geçerken söylememiş midir?”   Çağdaş Bir Anayasanın Temel Unsurları Risale-i Nur’da Vardır Zikri geçen konuşma Cumhurbaşkanımızın, 15 Mart 2015’te yaptığı Balıkesir Ekonomi Ödülleri konuşmasıdır. Konuşmasının

Devamı

Meşveret ve sadakat imtihanı

Zülfikâr Balpetek: “Meşveret ve sadakat kavramlarını açar mısınız? Kime sadakatli olacağız?”   Benim Bir Reyim Var Meşveret, Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân’dan ve Asr-ı Saadetten aldığı ve bir hizmet metodu olarak ortaya koyduğu sistemin adıdır. Bediüzzaman bu çerçeveyi şöyle çiziyor: “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil eden has

Devamı

Üç gözyaşı: Sadakat, ihlâs ve tesanüd

Batman’dan Abdullah TUNÇ: “Sadakat, ihlâs ve tesanüd kavramlarını açıklar mısınız?”   Risâle-i Nur’un üç sacayağı, üç gözyaşı damlası, Bediüzzaman’ın üzerinde titrediği üç ahlâkî yükümlülük: Sadakat, ihlâs ve tesanüddür. Sadakat, hakka bağlılık, hakikate tarafgir olmak, ‘O ne diyorsa doğrudur!’ demek ve bunu hayat prensibi yapmaktır! Hazret-i Ebu Bekiri’s-Sıddîk’i (ra) sıddıkiyet makamına

Devamı