Ettahiyyatü’deki “salih kullar” kimlerdir?

Almanya/Ahlen’den Necati Çevik: “Altıncı Şuâda Tahiyyattaki ibadillahissalihin 1 cümlesinde salih kullar kimlerdir?” Cenab-ı Allah’ın Selâmı Altıncı Şuâ’da Bediüzzaman et-Tahiyyatü’yü tefsir ediyor. Ettahiyatü bilindiği gibi, Resulullah Efendimiz’in (asm) O Yüce Huzurda bütün kâinat adına bulunması ve bütün kâinat adına Cenab-ı Allah’a verdiği ve Cenab-ı Allah’tan aldığı selâmı ihtiva eden muhteşem bir

Devamı

Bir iyiliğin on kat karşılığı vardır

Mehmet Öztürkeri: “Veren el alan elden üstündür. Vermeye geçimiyle mükellef olduğun kimselerden başla” 1 hadisinden hareketle kişi vereceği zekâtı bu guruba verebilir mi? Yoksa bu hadisi nasıl anlamalıyız?” SADÂKADA EFDAL OLAN   Hadiste kast edilen sadâkadır. Sadâkada alt sınır ve üst sınır yoktur. Zekâtın ise şartları ve sınırları vardır. Sadâkanın en

Devamı

Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?

Salih Bey: “Kur’ân’da birçok âyette ‘Allah’a borç vermek’ mefhumu vardır. Bu ne demektir? Nasıl bir borç veriştir?” ALLAH’A BORÇ VERDİĞİNİZDE   Kur’ân, fani ve kısıtlı imkânlarımızla yaptığımız kimi fiillerimizin arkası deryaya açılan bir neticeye dönüştüğü ve bâkî âlemde bütün bir derya olarak yine bize iade edileceği müjdesini bu mefhumla veriyor: “Allah’a

Devamı

Allah seni darda bırakmayacaktır

İsmail Ünsal: “Allah için vermenin faziletleri nelerdir?” BEN BUNUNLA EMROLUNDUM    Adamın biri Peygamber Efendimiz’e (asm) gelip yardım istedi. Peygamber Efendimiz (asm) elinde ne varsa verdikten sonra: “Elimde bu kadar var! Fakat sen git, benim adıma ihtiyacın olan şeyleri satın al, ben senin borcunu öderim!” buyurdu. Hazret-i Ömer (ra): “Ya

Devamı

Cennetin köşkleri güzel sözlüye

Celal Keseli: “Konuşmak konuşmamaktan daha iyi değil mi? Konuşan Türkiye vardı bir zamanlar.” Güzel Söz Sadakadır Konuşmak da, konuşmamak da aslen mubahtır. Ancak muhtevasına göre yeni hüküm alır. Bir hukukun teslimi ise söz konusu olan, konuşmak farzdır. Konuşmamakla kul hakkı ketm edilecekse, hâkim yanlış karar verecekse, kamuoyu yanlış ve kirli

Devamı

Sahibini kirleten mal nedir?

Hüseyin Bey: “İnsan mal tutkusuyla kirlenir mi? Hangi tür mal insanı kirletir?” ZAN SEBEBİYLE ZAYİ ETMEYELİM    İnsanın emek verdiği malı sevmesinde bir sakınca yoktur. Fakat mal için daha büyük şeyleri feda etmeye başlarsa, meselâ mal için, mal açısından çok daha zengin olan âhireti feda ederse, mal için maneviyatı feda

Devamı

Ramazan’da muhtaçlara yardım etmenin faziletleri nelerdir?

İsmail Bey: “Ramazan’da muhtaçlara yardım etmenin faziletleri nelerdir?” Allah Cömerttir Yardım eden kimse Allah’ın keremine, vehhabiyetine ve cömertliğine mazhar olmuştur. Çünkü asıl veren, Cevad olan, Vehhab olan, Kerim olan, cömert olan Allah’tır. Vermeyen ve alan kimsenin ise bu konuda mazhar olduğu herhangi bir esma yoktur. Netice itibariyle vermemekte ve tutmakta

Devamı