Rü’yet-i Cemal

Ş. Yalçın: “Cennetin en düşük mevkîinde olan bir kimsenin Cennetten istifâdesi ne olacaktır? Diğerleri gibi her istediğini bulabilecek midir? Bu kimse diğer Cennet ehliyle görüşebilecek midir? Cenâb-ı Hakkın Cemâlini görebilecek midir?” Allah’ın rahmeti sonsuzdur, lütfu sınırsızdır, hazînesi geniştir. Her Cennet ehli en çok kendisinin nimetlendirildiğini düşünecek derecede, doyumsuz istek ve

Devamı