Ruhun ömrü neden uzundur?

Salih Sütçüoğlu: Lem’alar’da geçen şu cümleyi açar mısınız: “Mü’min olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevî bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevî ömrü, ezelden ebede uzanan bir hayatın nurundan medet ve yardım alır.”1 RUHUN ÖMRÜ   Dünyada zamana ve mekâna kayıtlı olarak yaşayan insan, zaman ve mekân üstü

Devamı

Su-i zan ruhumuza ne gibi hasar verir?

Elbistan’dan Cemal Özkaya: “Su-i zan ne ölçüde günahtır? Eylemsiz sadece düşüncede ve zanda kalırsa da günah mıdır? Üstad Hazretleri ‘haset tesiri göstermezse…’ diyor. Bu ne demektir?”   Su-i Zan Ruhumuzu Kirletir Su-i zan, birisi hakkında kötü zan beslemek, birisinin hareketlerini kötüye yormak, araştırıp soruşturmadan ön yargıya kapılmak gibi manalara gelir.

Devamı

İrade,emir,kanun ve namus

Ahmet Bey: “Risalelerde kanun ile namus arasında fark var mıdır? Mesnevî’de biri iradeden, diğeri emirden geldiği şeklinde cümleler var.” KANUNLAR VE NAMUSLAR Yaygın söyleyişle, kanun deyince hukuk akla geliyor. Namus deyince de ahlâk. Yahut kanun hukukun kurallarıdır. Namus da ahlâkın kuralları.. Bediüzzaman, “Siz hangi usulle bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu

Devamı

Akıl ile kalp arasındaki farklar

Hamdi Bey: İman için, “dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik” ettik deriz. Neden akıl ile tasdik değil? Kalbin tasdik ettiğini niye akıl tasdik etmiyor? Kalp ile akıl arasında ne fark vardır?” KALP İMANIN MAHALLİDİR Kur’ân, “Allah, kişi ile kalbi arasına girer.”1 Buyuruyor. Peygamber Efendimiz (asm) de “Rahmân’ın iki parmağı arasında olmayan bir

Devamı

Yerkürenin hayatı ve ruhu

Tuba Hanım: “Hakikat Çekirdeklerinden ‘Küremiz hayvana benziyor; asar-ı hayat gösteriyor..” cümlesiyle başlayan 105. maddeyi açıklar mısınız?” YERKÜREDEN HAYAT FIŞKIRIYOR Risale-i Nur’un ekser yerinde hayatla vahdet birlikte ele alınır. Hatta vahdetin, yani Kâinat Hâlık’ının birliğinin en açık delillerinden birisi olarak hep hayat nazara verilir. Üstad Bedîüzzaman, hayatı bazen kâinatla, bazen risâletle,

Devamı

Öleni ibra etmek ve kabirde beden

Malatya’dan okuyucumuz: 1-İmamların, cenaze namazı kıldırdıktan sonra ‘mevtayı nasıl bilirsiniz?’ diye sormalarının ve helallik istemelerinin kaynağı nedir? 2-Kabir azabını ceset mi çeker, ruh mu çeker, beraber mi çekerler? Ceset çekiyorsa ceset zaten çürüyor. Bu da başlı başına bir azap değil mi?” HÜSN-Ü ŞEHADET BİR MAHŞER BELGESİDİR Dürüstçe yapılmış hüsn-ü şehadet

Devamı