Şahs-ı manevî olmanın hakkı verilmeli

Tahsin Bey: “Basımına izin verilen Risale nüshalarında eksiklikler olduğu söyleniyor. Bu meselenin aslı nedir? Varsa düzeltilir mi?” ŞAHS-I MANEVÎ SORUMLULUĞU Nurcular şahs-ı manevîdirler. Önemli hizmetlerini istişare ile yaparlar. Risale-i Nur’un neşri, varsa tashih hatalarının düzeltilmesi ve sayfa birliğinin sağlanması gibi hayatî önem taşıyan meselelerde bir heyet kuracak ve özgün bir

Devamı