Organ ve kan bağışı

Edirne’den Mehmet Said ARSLAN: “Organ ve kan bağışının İslâmiyet’teki yeri nedir?” Organ veya kan bağışına imkân vermeyen her hangi bir âyet veya hadîs mevcut değildir. Bilakis, Kur’ân’a göre bir hayat kurtarmak, bütün insanların hayatını kurtarmakla eşdeğerdir.1 Binâenaleyh tıbbî ve sıhhî bir ihtiyaç olduğu takdirde, bağışlayan kişi için hayatî tehlike oluşturmamak

Devamı