Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

Zafer Karlı: “Üstad Hazretleri hem ‘Hutbe-i Şamiye’de, hem de ‘Sözler’de, ‘Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip… Hz. İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir’ diye bir hadis-i şerif zikrediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?” ALLAH VAADİNDE HULF ETMEZ Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin

Devamı

Bir tevhid dersi:İhlâs Sûresi

İs rumuzlu okuyucumuz: “İhlâs Sûresi hakkında bilgi verir misiniz? Yirmi Sekizinci Lem’a’da yapılan İhlâs Sûresinin üçüncü âyetinin tefsîrini îzah eder misiniz?” İHLÂS SÛRESİ TEVHİDİ DERS VERİYOR Kur’ân-ı Kerîm’in 112. Sûresi olan İhlâs Sûresi, Allah’ın birliğini, eşi ve benzeri olmadığını ve hiçbir şeye benzemediğini konu alır, tevhîdi en hâlis biçimde ilân

Devamı

Hazret-i İsa´nın (as) inişi üzerine

Antalya/Serik’ten Ali UYAN: “Hazret-i İsa’nın (as) âhirzamanda gelip gelmeyeceği hususunda kafa karıştırıcı tartışmalar yapılıyor. Şu sorular çok soruluyor: Hazret-i İsa’nın (as) geleceği haberleri sahih midir? Bu haberler teklif sırrına uygun mudur? Neden gelecektir? Hazret-i İsa (as) gelince herkes onu tanıyacak mıdır?” Hazret-i İsa’nın (as) âhirzamanda gökten inişi hususunda güvenilir hadis

Devamı

İhlâs Sûresi üzerine

İstanbul’dan okuyucumuz: “İhlâs Sûresinin fazîleti ve nüzûl sebebi nedir? Yirmi Sekizinci Lem’a’da yapılan İhlâs Sûresinin üçüncü âyetinin tefsîrini îzah eder misiniz?” Kur’ân-ı Kerîm’in 112. Sûresi olan İhlâs Sûresi, Allah’ın birliğini, eşi ve benzeri olmadığını ve hiçbir şeye benzemediğini konu alır, tevhîdi en hâlis biçimde ilân eder ve vahdâniyeti en güzel

Devamı

İhlâs sûresi ve tevhid mertebeleri

Yaşar Bey: “1- İhlâs Sûresinin fazileti ve nüzul sebebi nedir? Yirmi Sekizinci Lem’a’da yapılan İhlâs Sûresinin üçüncü âyetinin tefsirini izah eder misiniz? 2-Sözlerde İhlas Sûresinin ispat ettiği altı tevhid mertebeleri nelerdir?” Kur’ân-ı Kerim’in 112. Sûresi olan İhlâs Sûresi, Allah’ın birliğini, eşi ve benzeri olmadığını ve hiçbir şeye benzemediğini konu alır,

Devamı