Akrabalar arası ilişkiler ve mahremiyet nasıl olmalı?

İstanbul’dan Yılmaz Erdoğan: “Akrabalar arası ilişkiler ve mahremiyet nasıl olmalı? Amca, hala, dayı ve teyze çocukları çoğu zaman kardeş gibi beraber büyüyorlar. Ama birbirlerine de haramdırlar. Nelere dikkat edilmelidir?” SILA-İ RAHİM FARZDIR    Akrabalar arası ilişkileri gözetmek, akrabalarla iyi iletişim kurmak ve onları arayıp sormak Yüce dinimizde sıla-ı rahim kelimesiyle

Devamı

Erkek yetkili hanımlara ders verebilir mi?

Malatya’dan okuyucumuz: “Hanımların bulunduğu bir toplantıda bir erkek yetkili ders verebilir mi veya alanıyla ilgili bilgilendirme yapabilir mi?”   SEMİNERLER BİR NEVİ FİİLÎ DUÂLARDIR Gazetemiz bünyesinde bir süreden beri duyuruları yapılarak genç arkadaşların gazetecilik konularında bilgilendirilmesi ve ilgisi ve merakı olanların yetiştirilmesi amacıyla seminerler tertip ediliyor. Bu seminerlere ilgi gösteren

Devamı

Ahzab Sûresinde geçen perde ne demektir?

Nahit Bey: “Ahzab Sûresi 53. âyeti açıklar mısınız? Bu âyette geçen perde ne demektir? Sosyal hayatta nasıl uygulanacak? Bu perde eş olabilir mi?”   İLGİLİ ÂYET Ahzab Sûresi’nin 53. Âyeti mealen şöyledir: “Ey iman edenler! Siz, bir yemeğe çağırılmadıkça, zamanını gözetmeksizin, Peygamber’in evlerine girmeyin. Ancak dâvet edildiğiniz vakit girin. Yemeği

Devamı

Mahrem olsunlar diye süt kardeşliğine izin var mıdır? 

Eskişehir’den Süleyman AKKIN: “Mahrem olsunlar diye süt kardeşliğine izin var mıdır?” Çocukları sütkardeşi yapmanın dinî bir gerekçesi yoktur. Bu konuda dinî bir emir de yoktur. Zorlukların ve ihtiyaçların getirdiği gerekçelere binaen, mesele hakkında dinî bir düzenleme söz konusudur. Aslında dine sorarsanız, evlilik yolunu kapayıp mahremiyet yolunu açan adımları din tasvip

Devamı

Mahremlerimiz ve nâmahremlerimizle ilişkilerimiz

Semra Hanım: “Mahremlik ve nâmahremlik ne demektir? Bir kişinin mahremleri ve nâmahremleri kimlerdir? Nâmahremlerimize karşı tutumumuz nasıl olmalı?”   MAHREMLİK – NÂMAHREMLİK Mahremlik, “evlenme haramlığı” demektir. Kardeşlik, nesep bağı, süt hısımlığı ve eşten doğan hısımlık bağı itibariyle bizimle evlenme haramlığı bulunan, yani söz konusu bağlardan dolayı bize nikâh düşmeyen kadınlar

Devamı

Hurmet-i musahara ve evlilik engelleri

Bursa’dan okuyucumuz: “Hurmet-i musahara meselesini açıklar mısınız?” Hurmet, evlenme haramlığı demektir. “Mahrem” sözcüğü, evlenme haramlığı kapsamındaki kişileri ifade ediyor. Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Mahremlerin simaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşrûayı ihsas ettiği cihetle, nefsî, şehvanî temâyülâtı kırar.”  1 “Namahrem” de, mahrem olmayanlar, yani kendisiyle evlenilmesi haram olmayanlar demektir. Hurmet-i

Devamı