Evlâdın babasına karşı hakkı var mıdır?

Ahmet Battal: “Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dâvâ etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez.” (Sözler, s. 718) cümlesini İslâm hukuku ile temellendirebilir misiniz?” ÖDENEMEZ HAKLAR  Bediüzzaman Hazretleri’nin bu tesbiti Kur’ân’ın, hadislerin ve bu iki temele göre İslâm hukukunun yorumunu ve hükmünü

Devamı

Meşveret, telâhuk-u efkâr zeminidir

Tahir Kaplan: “Meşveret her mahalde seçilen üyelerle değil her mahalde oturan bütün cemaatle yapmalı, o kararların oranına göre meşveretin sonucunu cemaate bildirmelidir. Bir ilçede bir mesele meşveret edilecekse o ilçede seçilen meşveret üyeleri ile değil orada oturan bütün cemaatle yapılmalıdır. O zaman sıkıntı olmaz. Bir ilden gelen temsilciler cemaati temsil

Devamı

Münakaşayı Terk Fazileti

İstanbul’dan okuyucumuz: “Taraflardan birinin haklı dahi olsa gündeme getirmemesi gereken bir hususun muhatabı olan diğer taraf; buna iftira seviyesinde, asılsız bir ithamla karşılık vererek muhatabını su-i zanna ve töhmete maruz bırakarak, mağduriyetine sebep oluyor. Bu ne derece doğrudur? Bunun ser’ i hükmü nedir, nasıl telafi edilir?” Peygamber Efendimiz (asm) “Kim

Devamı

Kuran ayetlerini yorumlama ve tartışma

“Kur’ân’ı yalnızca meâlen okumayı yeterli gören arkadaşlarla tartışırken nelere dikkat etmeliyiz? Doğruyu anlatmak için münakaşa yapılır mı?” Arkadaşlarımız arasında önce dostluğu, kardeşliği, uhuvveti, sevgiyi ve muhabbeti tesis etmeye çalışalım. İnanın, her şeyden çok buna ihtiyacımız var. Dostluğumuz dünyevî; kardeşliğimiz sun’î; uhuvvetimiz mecâzî; sevgimiz yüzeysel; muhabbetimiz zâhirî olmasın. Arkadaşlarımızı önce sevelim;

Devamı