Bu ayeti nasıl anlayacağız?

Metin Tez: “Tahrim Sûresi 9. âyet kâfirlerle ve münafıklarla mücahede etmemizi emrediyor. Kâfirlerle cihadı anladım. Ama münafıklarla nasıl cihad edeceğiz? Bu kısmı açar mısınız?” Kur’ân’ı Anlamıyorlar  Batıda oryantalistler, doğuda da oryantalistlerin çarpıttığı kafalar Kur’ân’ı anlamıyorlar! Yahut çarpıtarak anlamayı marifet sayıyorlar! Kur’ân’da geçen, “Kâfirleri nerede bulursanız öldürün!” 1 veya “Ey Peygamber!

Devamı

İman, fısk ve inkâr

Cabir Bey: “Fâsık kime denir? Namazı keyfî olarak terk edene fâsık denir mi? Büyük günahlardan birini işleyen fâsık mıdır? İnanıp amel etmeyen kimselerin durumu nedir? Dinî vecibelerini yerine getirmeyen kimselere îmânsız denir mi? Yoksa böyle kimseler münafık mıdırlar? Müslüman ve dinî vecibelerini yerine getiren anne babanın iman ettiği halde amelsiz

Devamı

Yalana cevaz yok

Sami Bey: “Yalan söylemenin hükmü nedir? Yalan söylemeyi meşrû kılan nedenler var mıdır? Varsa ölçümüz ne olmalıdır? Yalan söylemeyi kendine alışkanlık yapmış birisinin durumu nedir? Münafıklık ile yalan arasında bağlantı var mıdır?”   Yalan söylemek kebâirdendir, yani büyük günahlardandır. Doğru söylemek ise, Allah’ın, insanoğluna Allah’a imandan hemen sonraki emridir. Söz

Devamı

Öldükten sonraki hayat

İstanbul’dan Aycan Yıldız: “Ölümden sonraki hayat adımları nelerdir? Ruh bedenden ayrıldıktan sonra hangi aşamalardan geçiyor? Kabir soruları ardından nerde bekliyor?” Öldükten sonra kabir hayatı başlıyor. Kabir hayatı âhiret hayatının ilk durağıdır. Dünyadan başlayıp kabre, haşre ve ebede kadar uzanıp giden beşer yolculuğunun ilk istasyonudur.1 Kabir istasyonundan sonra yolculuk da devam

Devamı

Fasık, imansız değildir

Cabir Bey: “İnanıp amel etmeyen kimselerin durumu nedir? Dinî vecibelerini yerine getirmeyen kimselere imansız denir mi? Yoksa böyle kimseler münafık mıdırlar? Müslüman ve dinî vecibelerini yerine getiren anne babanın iman ettiği halde amelsiz çocuklarını hangi kategoriye alacağız? Fasık kime denir?”   Kur’ân’da birçok âyette imandan hemen sonra “amel-i salih” kavramının

Devamı

Münafık kime denir?

Mustafa Bey: *“Münafık kime denir? Fasıklık ile münafıklık aynı şey midir? Büyük günah işleyen birine münafık mı denir, fasık mı?”   Münafığın tanımı hakkında Kur’ân’da şu açıklamaları buluruz: “İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve mü’minleri aldatırlar. Hâlbuki

Devamı