Bir hocanın kendisini rehin eden sözleri üzerine

Ekrem Özden, Yasin Kuvvetli: “Mustafa İslamoğlu bir televizyon programında Bedîüzzaman ismini eleştirmiş ve Üstadın Risalelerin arştan geldiğini söylediğini iddia ederek, nurculuğun ileride bir batıl mezhebe dönüşeceğini savunmuş. Buna ne söylenebilir?” HAKKIN HATIRINI KETMETMİŞSİNİZ İslamoğlu’nun Mevlâna ismi, Bediüzzaman ismi, Risale-i Nur’un kaynağı ve nurcuların geleceği hakkındaki görüşleri ise kendisini rehin eden

Devamı

Vahdetü´l-Vücud ve Vahdetü´ş-Şuhud meslekleri

Mehmet Bey: “Muhakemât’ın 133. sayfasında: ‘Fakat ehl-i vahdetü’ş-şuhudun meşrebi fark ve sahv’dir; ehl-i vahdetü’l-vücudun meşrebi mahv ve sekir’dir. Sâfi meşrep ise, meşreb-i ehl-i fark ve sahv’dır” denilmektedir. Burada, ehl-i vahdetü’ş-şühudla, sâfî meşrebin meşrepleri, fark ve sahv olmuş, yani ikisi de aynı olmuş olmuyorlar mı?”

Devamı