Namazda mertebeler var mıdır?

Trabzon’dan okuyucumuz: “Namazda mertebeler var mıdır? Cemaatle namazda ön safın ve diğer safların faziletleri nelerdir?”   NAMAZDA SAFLARIN FAZİLETLERİ Cemaatle kılınan namazın her safında, safların her yerinde yirmi yedi derecelik sevap vardır. Müjde böyledir. Fakat saf düzenine riayet edilirse bu sevap daha da artar. Keza birinci, ikinci ve nihayet üçüncü

Devamı

Cerbeze nedir?

Cerbeze, yalanı süsleyerek doğru göstermek, kurnazca lâflarla aldatarak üste çıkmak, lâf cambazlığı ile doğruları örtmek, yalan dolanla hakikati örtbas etmek anlamlarına gelir. Bu hâliyle cerbeze, yalandan daha öte bir cürüm ve günah teşkil eder. Çünkü yalanda muhatap inanıp inanmamakta muhayyer bırakılır. Çoğu zaman da yalan ortaya çıkar ve yalancı kişi

Devamı

Vahiy ve Sünnette mertebeler

Kasım Bey: “Peygamberimizin (asm) o günkü örf gereği diye nitelenen bazı davranışları var mıdır? Bu tür davranışları varsa, bunlara da sünnet denir mi? Vahiyde ve sünnette mertebeler var mıdır?” ONUN (ASM) HER ADIMI BİZİM İÇİN SÜNNETTİR Kur’ân’ın beyanıyla, “ancak vahiy ile konuşan!”1 veya “konuştuğu her şey vahiy olan” Peygamber Efendimiz’in

Devamı

Şuur, teklif ve sorumluluk

Kahraman rumuzlu okuyucumuz: “Akıl, mantık ve şuur kavramlarını açıklar mısınız? Hangi durumlarda teklif yoktur?” AKIL, MANTIK VE ŞUUR Akıl; sözlükte, iyiyi kötüden, faydayı zarardan, menfaati mazarrattan ayırt edebilme kuvveti, temyiz gücü, düşünce, anlayış, kavrayış, seziş yeteneği, bilme gücü, bilinç, idrak kabiliyeti, fehim, zekâ, görüş ve tefekkür yeteneği mânâlarındadır. Mantık; “nutk”

Devamı

Akıl ve sorumluluk

Kahraman rumuzlu okuyucumuz: “Akıl, mantık ve şuur kavramlarını açıklar mısınız? Hangi durumlarda teklif yoktur?” AKIL, MANTIK VE ŞUUR Akıl; sözlükte, iyiyi kötüden, faydayı zarardan, menfaati mazarrattan ayırt edebilme kuvveti, temyiz gücü, düşünce, anlayış, kavrayış, seziş yeteneği, bilme gücü, bilinç, idrâk kâbiliyeti, fehim, zekâ, hâfıza kuvveti, görüş, rey ve tefekkür yeteneği

Devamı

Hazret-i Peygamberi (asm) övmek

Ayşenur Özdemir: “Peygamber Efendimizi övmek, mucizelerini ve eşsizliğini anlatmak mübalağa etmek midir? Onu mübalağa etmeden hak ettiği şekilde övmenin sınırları nelerdir? Ya da tehlikeli ve doğru olmayan övgünün ölçüsü nedir?”     Peygamber Efendimizin en çok bilinen ismi Muhammed’dir (asm). Muhammed, yerde insanların, gökte meleklerin ve nihayet Allah’ın övdüğü insan

Devamı