Risale-i Nur’da iki kavram: Mâna-yı ismî ve mâna-yı harfî

Nuri Bey: “Ulemâyı mâna-yı ismî ile sevmenin zararları nelerdir?” Mâna-yı ismî ile mâna-yı harfî, Arapça Nahiv ilminde, yani Arapça gramerinde iki önemli kavramdır. Bediüzzaman bu gramer kavramlarını birer tevhid kavramı haline getirmiş, kâinatı Allah hesabına konuşturmuştur. Nahiv ilminde ismin tanımı şöyle yapılmıştır: “Mânası kendisini gösteren şey.” Harfin tanımı da şöyledir:

Devamı