Mahkeme-i Kübrâ´da akıl ve kul hakkı

Cemil Bey: “‘Boynuzsuz hayvanın kısası kıyâmette boynuzludan alınır’ hadisinin yorumunu yapan Bediüzzaman, ‘Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahları bâkî kalan hayvanat mâbeyninde dahî, onlara münâsip bir tarzda dâr-ı bekâda mücâzât ve mükâfâtları vardır’ diyor. Bu durumda: 1) Hayvanların da insanlar gibi hesapları görülecektir; amellerine göre muâmele göreceklerdir denilebilir mi? 2)

Devamı

Mahkeme-i Kübra´da büyük duruşma

Marmaris’ten Cemil Arıkan: “Yirmi Sekizinci Lem’a’da ‘Âkilü’l-lahm hayvanların helâl rızıkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler cezâ görürler. ‘Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyâmette boynuzludan alınır’ diye ifâde-i hadisiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahları bâkî kalan hayvanat mâbeyninde dahî, onlara münâsip bir

Devamı

Mahkeme-i Kübra´da büyük duruşma

Marmaris’ten Cemil Arıkan: “Yirmi Sekizinci Lem’a’da ‘Âkilü’l-lahm hayvanların helâl rızıkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler cezâ görürler. ‘Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyâmette boynuzludan alınır’ diye ifâde-i hadisiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahları bâkî kalan hayvanat mâbeyninde dahî, onlara münâsip bir

Devamı

Adâletin tecellîsi uzak değildir!

İstanbul / Ümraniye’den okuyucumuz: “Bir komşunun 12 yaşındaki kızına bir ırz düşmanı tasallut etmiş. Kızı kandırarak arabasına alıp kaçırmış. İğfal etmiş veya iğfale yeltenmiş. Dövmüş, sövmüş; sonra bir kenara atmış, bırakmış ve kaçmış. Ailesi araba plâkasından yola çıkarak mahkemeye vermiş. Mahkeme devam ediyor. Bu işin hukûkî yönü. Böyle bir durumda

Devamı