Melekler lâtife yaparlar mı?

Seyfettin Öner: Melekler lâtife yaparlar mı?   Gönlü hoş tutan hoş sözlere ve içinde yalan olmamak kaydıyla güzel ve nükteli cümlelere lâtife denmiştir. Melekler zaten lâtif varlıklardır, nuranî bir letafet içindedirler(1), hoş ve güzel konuşurlar. Nüktedan mıdırlar? Eğer Allah emrederse nükte yaparlar. Çünkü onlar “emredileni yaparlar.”(2) Dipnotlar:1- Mektubat, s. 26.

Devamı

İçimizdeki çetin mürşid: Vicdan!

Ferhat Bey: “Mesnevî-i Nuriye’de Zühre bahsinin 1. Notası’nda geçen şöyle bir cümle var: ‘Senin lâtifelerin içinde öyle bir lâtife var ki, ebedden ve Ebedî Zattan başkasına razı olamaz. …O şey ise, senin duygularının ve lâtifelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîmin emrine mutî olan o sultanına itaat et, kurtul.‘ Burada bahsedilen lâtifemiz hangisidir?”

Devamı

Lâtife-i Rabbaniye üzerine

Hamza Erdal Bey: “Mesnevî-i Nuriye’de Zühre’nin Birinci Notasında lâtîfelerin sultanı olan bir lâtîfeden bahsediliyor ve Allah’ın emrine boyun eğmiş olan o lâtîfeye itaat etmeye çağrılıyor. Bu hangi lâtîfedir? Konuyu biraz açar mısınız?” Lâtîfe, lügatte, hoş söz, şaka, mîzah, iltifat, gönlü hoş tutan incelik, duyarlılık ve nezâket demek olup; ruhla ilgili

Devamı

Keşfettim, ama teşhis edemedim

 S.A. rumuzlu okuyucumuz: “Mesnevî-i Nûriye’nin 202. sayfasında Üstad Hazretlerinin, ‘Keşfettim, ama teşhis edemedim’ dediği latîfe nedir?” Bahsettiğiniz bölümde, Üstad Hazretleri: “İnsanda öyle bir latîfe, öyle bir hâlet vardır ki, o latîfe lisânıyla her ne suâl edilse—velev ki fâsık da olsun—Cenâb-ı Hak, o latîfeye hürmeten o matlûbu yerine getirir. O latîfe

Devamı