Ümit ve korku dengesi neden önemlidir?

Beykoz’dan Mevlüt Gürkan: “Zerre miktar seyyiatın hesabı ve hasenatın sevabı olduğunu öğreniyoruz. Diğer taraftan Cenab-ı Hak Errahmanürrahimîn’dir. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olduğu da buyruluyor. Bununla beraber günahlarımızın bizi yeise götürmesinden endişe ediyoruz. Havf ve reca dengesini nasıl bulacağız?” Allah Beni Bile Bağışlarsa Kullukta ümit ve korku ortası, kâmil

Devamı

İhlâsı bilerek kırmak

Eskişehir’den Zeliha Hanım: “İhlâs Risalesinde Üstad, ihlâsı bilerek kırmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu ne demektir? İhlâs bilerek nasıl kırılır?” İHLÂSIN FAZİLETLERİ İhlâs ki, sahibine Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandırıyor.1 İhlâs ki, Nur hizmetini, Zat-ı Pak-i Risaletin  (asm) tasarruf-u kutsisine dâhil ediyor.2 İhlâs ki, Nur Talebesini Hazret-i Ali’nin (ra) iltifatına mazhar kılıyor, Hazret-i

Devamı

Ölümü sevmek mi, ölümden korkmak mı?

Birsen Hanım: “Ölümü sevmek mi, ölümden korkmak mı iman-ı kâmilin işidir?” Ölüm Allah’a kavuşmaktır. Bunu bilen ve iman eden mü’min, ölümü severek karşılar. Çünkü mü’min, Allah’a kavuşmayı arzu eder. Allah da mü’mine kavuşmayı arzu eder. Dolayısıyla mü’min, Allah’tan korkar, fakat ölümden korkmaz. Nitekim Allah korkusu da mü’mine yüksek sevap ve

Devamı

Korku ne zaman belâ olur?

Bayan okuyucumuz: “Bir kitapta korkunun küfür olduğunu okudum. Korku küfür olabilir mi? Bende bazen çok titizlik ve cesaretsizlik halleri hâkim oluyor. Bunların korku ile bir bağlantısı var mı?”   Korku lügatte tehlike ânında duyulan endişe, kaygı, tasa, ürküntü ve dehşet alma hali olarak açıklanmıştır. Korku ile küfrü özdeşleştirmek doğru değildir.

Devamı

Ölüm korkusu

Bolu’dan okuyucumuz: “28 yaşında bir arkadaşım var. Dedesi 31 yaşında ölmüş. Şimdi kendisi de 31 yaşında öleceği korkusu yaşıyor. Bunun gerçeklik derecesi nedir?” Ölüm hayatımızın her zaman en önde gelen gerçeği ve birinci gündem maddemizdir. Bununla beraber, kişinin hangi yaşta öleceği önceden bilinmiyor. Ölümün dedenin öldüğü yaşta gelmesi gibi bir

Devamı