Karanlık geceler gibi fitnelere girmeden…

Ahmet Bey: “Rabbinin bazı âyetleri geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana, o günkü imanı fayda vermez.” [Enam 158] “Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.” [Tirmizi] korona dabbe midir? Sizce dabbe çıktı

Devamı

Kıyamet kimin başına kopacak?

Yalova’dan Mahmut Avcı: “Kıyamet öncesinde bir İlâhî tecelli olan, “Ehl-i imanın ruhları kıyamet kopmazdan bir parça evvel kabzedilir, o dehşeti yaşamazlar” hakikatini, “sırrı imtihan ve esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında” hakikati çerçevesinde nasıl anlamalıyız? Ehl-i İmanın ruhunun toplu olarak kabzedilmesi sırr-ı teklife muvafık düşer mi?” Kaçış Nereye? Kıyametten

Devamı

Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde

Anamur’dan Bekir Dağaşan: “Vakıa Sûresi 7. Âyette geçen üç sınıf kimlerdir?” ZENGİNLİK SÛRESİ   Vakıa Sûresi Kur’ân’ın faziletli sûrelerinden biridir. “Zenginlik sûresi” diye de ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Vakıa Sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Her kim, Vakıa Sûresi’ni her gece bir defa okumayı

Devamı

Görünen gerçekler ve Dabbetü’l -Arz

İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Dabbetülarz kelimesinin ebced karşılığı içinde bulunduğumuz hicri yıla tevafuk ettiği söyleniyor. Buradan ayette geçen dabbetülarz ile dünyayı kasıp kavuran korona virüsü arasında irtibat kurmak mümkün müdür?” Kaderin Sopası Bediüzzaman bildiriyor ki, kıyametle ilgili haberler müteşâbih, örtülü, kapalı ve doğru yorumlamaya muhtaç bir üslup içinde gelmiştir. Çünkü imtihan

Devamı

Nasıl bir mahşere gidiyoruz?

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Şu hadisi açıklar mısınız: “Ümmetimden yetmiş sene ömür verilen kişinin Allah, yoluna girmeye zaman ve fırsat bulamama konusundaki mazeretini ortadan kaldırmıştır.” (Camiü’s-Sağir, 8867) DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR    İnsanlar zoru gördüklerinde hep mazeretçidirler. Sığınabilecekleri küçük bir ışık, kırık bir dal varsa ondan imdat beklerler, ona sığınmaya çalışırlar.

Devamı

Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor

Oğuz Yiğiter Bey: Risale-i Nur’da geçen “Üç yüz seneden sonraki yüksek asır” hangi zamandır? İnsanı İnsan Eden Değerler Bıraktı Bu gün takvimler 23 Mart’ı gösteriyor. Bu tarih Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin terk-i dünya ederek dâr-ı bekaya irtihal eylediği günün 58. sene-i devriyesidir. Eskiler âlimin ölümü, âlemin ölümü derlerdi. Bu

Devamı

Kıyamet koparken berzah âleminde tekrar mı öleceğiz?

Mustafa Taş: “Bir defa ölüm var ve öldükten sonra berzah âleminde hayat devam ediyor. Peki, kıyamet koparken berzah âleminde tekrar mı öleceğiz? Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.” İnsan bir defa ölür; başka ölmez. Başka bir ölümden haber verilmemiştir. Esasen dünya hayatından berzah hayatına geçmeye ölüm diyoruz. Başka bir ifadeyle insan

Devamı